Subsidie Cultuur (Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019)


Let op! Het subsidieplafond voor het deelplafond Projectsubsidie Creatieve Industrie (bijlage 2) is met ingang van 2 november 2018 uitgeput.

De Provincie Limburg moedigt mensen en organisaties aan om culturele activiteiten uit te voeren die belangrijk zijn voor Limburg.

Voor wie

De subsidieregeling bestaat uit verschillende projectsubsidies voor verschillende groepen, zoals bijvoorbeeld:

 • Euregionale culturele samenwerking (bijlage 1): personen en organisaties.
 • creatieve industrie (bijlage 2): personen en organisatie.
 • culturele festivals en evenementen (bijlage 3A): private organisaties.
 • organisaties die de volgende carnavalsgerichte festivals en evenementen organiseren (bijlage 3B):
  • Boetegewone Boetezitting Venlo.
  • Sjtasiefestatie Roermond.
  • Groeëte Gulpener Vasteloavesfinale.
  • Tiener Vasteloavesleedjes Konkoer (TVK).
  • Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival (KVL).
 • de volgende regionale (jeugd) orkesten gericht op talentontwikkeling (Bijlage 4):
  • Limburgs Fanfare Orkest.
  • Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen.
  • Brassband Limburg.

Waarvoor

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die te maken hebben met:

 • euregionale culturele samenwerking.
 • creatieve industrie.
 • culturele festivals en evenementen.
 • bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen (geen mogelijkheid meer om aan te vragen).
 • regionale (jeugd)orkesten gericht op talentontwikkeling (geen mogelijkheid meer om aan te vragen).

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.