Circulair samenwerken


De Provincie Limburg wil werk maken van een samenleving waarin wij zuinig en verantwoord omgaan met onze grondstoffen. Een samenleving waarin grond- en reststoffen vaker hergebruikt worden in nieuwe producten en waarde wordt toegevoegd in de keten. Bij de overgang van de lineaire naar een zoveel mogelijk circulaire economie zet het Rijk de stippen op de horizon, 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050. Uitdagingen die groot zijn.

Voorbeelden van Limburg laten zien dat het kan. Het Limburgs potentieel ligt vooral in de toepassingen in de industrie, de bouw, de afval-, land- en tuinbouwsector. Op basis van de krachten en kenmerken van de Limburgse economie (circulaire foto) hebben we het Beleidskader Circulaire Economie Limburg 2.0 (pdf, 2.7 MB) opgesteld.

Centraal in het beleidskader Circulaire Economie Limburg 2.0 staat de ambitie dat wij streven naar een Limburgse economie die in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruikt en die in 2050 volledig circulair is. In de komende periode (2020-2023) werken we aan een circulaire economie waarin grondstoffen en materialen worden hergebruikt en stimuleren we de ontwikkeling van duurzame materialen. Met deze ambitie draagt Limburg actief bij een duurzame en impactvolle bijdrage aan werkgelegenheid, innovatie en toegevoegde waarde voor Limburg.

Samen met het bedrijfsleven, Brightlands campussen, overheidsorganisaties, kennisinstellingen en burgers zijn we actief aan de slag om deze beweging in de samenleving mede op gang brengen. Daarbij kijken we nationaal en internationaal ook over de grenzen heen. Het bundelen van krachten en kansen zet die beweging in. Gezamenlijk met de andere provincies hebben wij onze krachten eveneens gebundeld in een krachten- en kansenkaart als provinciale route en richting een Circulair Nederland.

We werken langs vijf actielijnen:

  • Omdenken: van lineair naar circulair. Dit doen wij o.a. via ons LIOF-programma Limburg Toekomstbestendig.
  • Samenwerken: investering in Limburgse icoonketens en clusters. Voorbeelden van deze icoonketens zijn de Chemelot Circular Hub en circulaire afvalverwerking samen met Limburgse gemeenten via de Afvalsamenwerking Limburg.
  • Goede Voorbeeld: verantwoordelijk aandeelhouderschap en ook zelf aan de slag. We gaan aan de slag met circulaire aankooptrajecten en nemen hierin de Limburgse publieke sector mee.
  • Delen: verbinden van agenda’s, leren van elkaar en ervaringen delen. Dat doen we onder andere via communityvorming en onze aangekondigde Taskforce Limburg Circulair!
  • Circulair Agenderen: de Limburgse aanpak op nationale en Europese agenda’s. We participeren in relevante netwerken en gaan actief aan de slag met het verkrijgen van gelden voor onze Limburgse projecten.