Chemelot Circular Hub


Limburg heeft de ambitie om met Chemelot Circular Hub de eerste Circular Hub van Europa te worden. Chemelot moet hét centrum voor circulaire chemische industrie worden en de Brightlands Chemelot campus dé plek waar onderzoekers, engineers en ondernemers circulaire innovaties tot stand brengen en waar nieuwe, circulaire processen kunnen worden opgeschaald voor industrieel gebruik.

Chemelot Circular Hub is de groeiversneller naar een circulaire samenleving. Om dit doel te bereiken heeft een brede alliantie van bedrijven, overheden en kennisinstituten een gezamenlijke Investeringsagenda 2020-2030 en een circulaire economie actie plan ontwikkeld met nieuwe perspectieven voor industrie, wetenschap en economie én voor een schonere, veiligere en gezondere leefomgeving voor de inwoners. Op circulariteit gerichte opleidingsprogramma’s zorgen voor de aansluiting bij een vitale arbeidsmarkt en bieden nieuwe kansen op werk.

Chemelot Circular Hub is daarnaast aangehaakt bij het Europese INTERREG-project CHEERS4EU, waarbij Provincie Limburg als leading partner samenwerkt met zes andere Europese regio’s op het gebied van circulaire hubs.