Subsidie Warmtenetten (Nadere subsidieregels warmtenetten) (vervallen)


De Provincie Limburg wil graag dat de gebouwen in Limburg duurzaam verwarmd worden. Daarom stimuleert zij de realisatie van nieuwe warmtenetten, die gebruikmaken van een duurzame bron, evenals de verduurzaming van bestaande warmtenetten, door aanpassing van de bestaande fossiele bron. Deze subsidieregeling draagt bij aan de doelstelling van de Limburgse Provinciale Energie Strategie (PES) om in 2030 60.000 aardgasvrije woningen of woningequivalenten in de gebouwde omgeving in Limburg gerealiseerd te hebben.

Voor wie

Bevoegde warmteleveranciers (zie regeling voor definitie).

Waarvoor

Het realiseren van duurzame warmtenetten, zodat meer mensen van het aardgas af kunnen gaan en de CO2-uitstoot verminderd wordt.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.