Subsidie Bibliotheek, Maatschappij en Laaggeletterdheid 2020-2024


Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Maar te veel mensen hebben nog moeite met lezen, rekenen en het gebruiken van een computer of smartphone. Om mee te kunnen doen zijn deze vaardigheden wel nodig. Daarom biedt de provincie Limburg subsidie in de aanpak van laaggeletterdheid. Zodat er voor iedereen die zijn vaardigheden wil verbeteren een aanbod van goede kwaliteit bereikbaar is.

Voor wie

  • Nederlands Limburgse bibliotheken conform de Wsob.
  • Nederlands Limburgse gemeenten.
  • Overige in de Nederlandse provincie Limburg gevestigde organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.).
  • Overige organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) die weliswaar in Nederland maar buiten de Nederlandse provincie Limburg zijn gevestigd, maar waar een officiële Nederlands Limburgse afdeling (blijkend uit de statuten of anderszins ter beoordeling van Gedeputeerde Staten) onderdeel van uitmaakt.

Waarvoor

Het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en taalachterstanden in de Nederlandse provincie Limburg door het stimuleren van activiteiten in het kader van de verbetering van taalvaardigheid en de aanpak van leesbevordering waardoor de maatschappelijke participatie van specifieke doelgroepen in de samenleving wordt vergroot.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.