Subsidie Lokale en regionale musea (Nadere subsidieregels lokale en regionale musea 2016-2018) (vervallen)


De Provincie Limburg ondersteunt lokale en regionale musea die in willen zetten op de toekomstbestendigheid van hun publieksactiviteiten voor bezoekers (doelgroepen). Wij bieden daarvoor de Nadere subsidieregels lokale en regionale musea 2016-2018.

Voor wie

  • Lokale en regionale musea, al dan niet in samenwerking met andere partijen. Het museum moet minstens één jaar lid zijn van de Federatie van Musea in Limburg.
  • Federatie van Musea in Limburg.

Waarvoor

Het uitvoeren van maatregelen gericht op structurele vernieuwing van het museum voor de toekomstbestendigheid van de publieksactiviteiten voor bezoekers.

Dit kunnen zowel fysieke maatregelen (aan gebouw, toegang, zichtbaarheid etc.) als maatregelen gericht op de organisatie (PR, haalbaarheidsonderzoek, (Euregionale) samenwerking etc.) dan wel maatregelen gericht op het implementeren van een nieuw/vernieuwend museaal concept en/of nieuwe verhaallijnen ter ondersteuning van de collectie betreffen.

Hieronder kan ook begrepen worden de ondersteuning van de Federatie van Musea in Limburg voor de toekomstbestendigheid van één of meerdere musea.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.