Subsidie Euregionaal Onderwijs 2020-2021 (vervallen)


De Provincie Limburg wil het onderwijs stimuleren om het  voor (toekomstige) werknemers, werkzoekenden en werkgevers vanzelfsprekender én gemakkelijker te maken om over de grens te leren en te werken. Deze regeling stimuleert de onderwijspartners mede om het belang van euregionale cultuuraspecten en buurtalen te implementeren in het onderwijs.

Voor wie

  • Hoofdstuk 2 Impuls Euregionaal Onderwijs in PO en VMBO. De doelgroep bestaat uit alle leerlingen in het PO en VMBO. Voor subsidie komen in aanmerking schoolbesturen van één of meerdere basisscholen en/of scholen waar VMBO onderwijs wordt gegeven gelegen in de provincie Limburg.

  • Hoofdstuk 3 Impuls aan “Euregionalisering curriculum”. De doelgroep bestaat uit alle leerlingen in het PO, VO, MBO en HBO. Voor subsidie komen in aanmerking schoolbesturen in het PO, VO, MBO en HBO gelegen in de provincie Limburg.

  • Hoofdstuk 4 Innovatie ketensamenwerking Euregionaal Onderwijs. De doelgroep bestaat uit alle leerlingen in het PO, VO, MBO en HBO. Voor subsidie komen in aanmerking schoolbesturen in het PO, VO, MBO en HBO gelegen in de provincie Limburg.

Waarvoor

In het Missiegedreven Economisch Beleidskader vindt de Provincie Limburg het belangrijk om euregionale cultuuraspecten en buurtalen te stimuleren bij de onderwijspartners in de doorlopende leerlijn van PO, naar V(MB)O en MBO. Waar de focus in buurtaalonderwijs voorheen lag op de taal, verschuift die nu ook naar de cultuur en actualiteiten van de buurlanden. De Provincie Limburg wil onderwijsinstellingen graag stimuleren om Euregionaal Onderwijs naar een volgend niveau te brengen met een nieuwe impuls rondom buurtalen (zoals integratie in andere vakken) en het bevorderen van kennis over culturen aan weerszijde van de landsgrenzen. Dit onder meer in de vorm van uitwisselingprogramma’s met onderwijsinstellingen over de grens. Voor beroepsonderwijs gaat het dan om euregionale loopbaanoriëntatie, leerwerkplekken bij Belgische en Duitse ondernemers en het opleidingsaanbod.

Hoofdstuk 2 van deze subsidieregeling is er op gericht om het Euregionaal Onderwijs te implementeren binnen scholen in het PO en om leerlingen in het VMBO de kans te bieden om hun niveau Duits en/of Frans volgens de internationale normen te laten certificeren.

Hoofdstuk 3 van deze subsidieregeling is er op gericht om het curriculum te euregionaliseren. Dit kan enerzijds door taalonderwijs te integreren in lessen en projecten zoals techniek en geschiedenis en anderzijds door in lessen aandacht te besteden aan geschiedenis, kennis en cultuur van de buurlanden. Hierdoor is een betere verbinding met andere onderwijsprogramma’s waarbij meer aandacht gegeven kan worden aan stages, bedrijfsbezoeken en uitwisseling naast de taalvaardigheden.

Hoofdstuk 4 van deze subsidieregeling is erop gericht om scholen in het PO, VO, MBO en HBO te ondersteunen in het op een vernieuwende manier vormgeven van ketensamenwerking / creëren van een doorlopende leerlijn (dus bijvoorbeeld school uit PO met school uit VO, VMBO met MBO of VO met HBO) op het gebied van Euregionaal Onderwijs.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.