Werkgeverscommissie


De Werkgeverscommissie is een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 81 Provinciewet en voert de werkgeverstaken en –verantwoordelijkheden uit conform de bevoegdhedenregeling Provinciale Staten Limburg 2022.

De commissie bestaat uit 5 Statenleden en wordt voorgezeten door de vicevoorzitter van het Provinciale Staten. Bij verhindering van de voorzitter wijst de Werkgeverscommissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter van Provinciale Staten is adviseur van de Werkgeverscommissie. 
De leden van de commissie en een vaste plaatsvervanger (op voordracht van de fracties) worden benoemd door het Presidium.
De griffier en/of diens vervanger zijn in elke vergadering van de Werkgeverscommissie aanwezig en dragen zorg voor de ondersteuning van de commissie.

Samenstelling werkgeverscommissie
Naam Fractie/functie
Leon Vaessen voorzitter
Aleida Berghorst PvdA
Anne Marie Fischer 50PLUS
Raimond Franssen LOKAAL-LIMBURG
Bart Megens PVV
Annetje Schoolmeesters BBB
Alexander Pregled commissiegriffier
Florian Muris commissiemedewerker