Statencommissie Leefomgeving (LEO)


De Statencommissie LEO behandelt onderwerpen op het gebied van Leefomgeving.

De Statencommissie Leefomgeving behandelt de volgende onderwerpen:

REGIONALE BEREIKBAARHEID EN OV

 • Openbaar vervoer
 • Infrastructuur (incl. Maaslijn)
 • Provinciale wegen en fietspaden (incl. Parkstadroute)
 • Verkeersveiligheid

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

 • Grond- & vastgoedbeleid
 • Ontgrondingen
 • Ruimte (incl. Omgevingswet)
 • Water
 • Wonen
 • Leefbaarheidsfonds

MILIEU, ENERGIE EN KLIMAAT

 • Circulaire economie
 • Bodem
 • Toezicht en handhaving
 • Mijnbouwschade
 • Milieu
 • Energie en Klimaat

LANDELIJK GEBIED

 • Plattelandsontwikkeling
 • Leefbaarheid Platteland
 • Landschap
 • Landbouw
 • Limburgs Programma Landelijk Gebied
 • Natuur en stikstof (incl. Wnb-vergunningen)
 • Faunabeheer

Meer informatie over de commissie-indeling treft u in het Statenvoorstel.

SAMENSTELLING STATENCOMMISSIE
Naam Fractie/functie
Leonie van Birgelen-Droog commissiegriffier
Ceryl van Oppen commissiemedewerker