Statencommissie Economie en Samenleving (ESA)


De Statencommissie ESA behandelt onderwerpen op het gebied van Economie en Samenleving.

De Statencommissie Economie en Samenleving behandelt de volgende onderwerpen:

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

 • Cultuur
 • Erfgoed
 • Monumenten
 • Sociale Agenda
 • Maatschappelijke organisaties
 • Jeugdfonds
 • Bibliotheekwerk en laaggeletterdheid
 • Sport

REGIONALE ECONOMIE

 • Economie (incl. LIOF en MKB-beleid, MAA, VDL Nedcar, Einstein Telescoop, Delta Rhine Corridor)
 • Brightlands campussen
 • Toerisme en recreatie
 • Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Gebiedsgerichte wijkaanpak / ontwikkeling SES-wijken
 • Regiodeals

KWALITEIT OPENBAAR BESTUUR

 • Bestuurlijke en ambtelijke integriteit
 • Veiligheid
 • Strategie, Communicatie en Branding
 • Coördinatie internationalisering en Euregio Maas-Rijn
 • Externe relaties en Public Affairs
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Bedrijfsvoering (subsidiebeleid, inkoop- en aanbestedingsbeleid, informatievoorziening en ICT, facilitaire zaken en ondersteuning, personeel en organisatie)
 • Digitalisering
 • Bestuurlijke verhoudingen: bestuurlijke organisatie en vernieuwing, Interbestuurlijk Toezicht (incl. toezicht gemeentefinanciën)
 • IPO Bestuur

FINANCIËN EN OVERHEAD

 • Financiën (financiën, treasury, coördinatie, deelnemingen en fondsen, coördinatie fundraising nationaal en internationaal)
 • Algemene Juridische Zaken
 • Europese fondsen

Meer informatie over de commissie-indeling treft u in het Statenvoorstel.

Samenstelling statencommissie
Naam Fractie/functie
Jaimy van Dijk commissiegriffier
Josée Schulkens commissiemedewerker