Commissie Afstemmingsgesprekken


De Commissie Afstemmingsgesprekken is een commissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet en voert jaarlijks een afstemmingsgesprek met de Commissaris van de Koning.

De Commissie Afstemmingsgesprekken bestaat uit de leden van het Presidium en wordt voorgezeten door de vicevoorzitter van Provinciale Staten. Het Presidium kan besluiten een deel van de Presidiumleden af te vaardigen in de commissie. De Commissie Afstemmingsgesprekken kent geen plaatsvervangers.

De commissie laat zich bijstaan door de griffier en/of diens plaatsvervanger.

De Commissie Afstemmingsgesprekken kan zich laten informeren door gedeputeerden, de algemeen directeur, de griffier en de kabinetschef. Het is de commissie en commissieleden niet toegestaan zich te laten informeren door anderen of bij anderen informatie in te winnen.

Zowel de commissieleden als de Commissaris van de Koning kunnen agendapunten inbrengen.
Uitgangspunt voor de gesprekken is de profielschets, waarmee de Commissaris van de Koning geworven is. Met instemming van de Commissie Afstemmingsgesprekken en de Commissaris van de Koning kunnen daaraan afstemmingspunten worden toegevoegd.
De commissie legt in elke vergadering en in elk gesprek, met toepassing van hoofdstuk VA Provinciewet geheimhouding op over het verhandelde en de verslagen.

SAMENSTELLING commissie afstemmingsgesprekken
Naam Fractie/functie
Leon Vaessen voorzitter
Annetje Schoolmeesters BBB
Bart Megens PVV
Herman Nijskens VVD
Mirjam Depondt-Olivers CDA
Thea Jetten GroenLinks
Aleida Berghorst PvdA
Jorge Wolters Gregório SP
Marlou Jenneskens D66
Raimond Franssen LOKAAL-LIMBURG
Philippe Schyns JA21
Ina Boven Partij voor de Dieren
Ruby Driessen Forum voor Democratie
Anne Marie Fischer 50PLUS