Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid


De Statencommissie behandelt onderwerpen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid.

De Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid behandelt de volgende onderwerpen:

  • Rijksinfrastructuur
  • Openbaar Vervoer

(portefeuillehouder Mackus)

  • Provinciale wegen (Buitenring, N280 en N266/N275, PVVP)
  • Verkeersveiligheid

(portefeuillehouder Geurts)

  • Waterveiligheid
  • Energie
  • Duurzaamheid
  • Waterketenbeleid/waterschappen
  • Grens- en zandmaas

(portefeuillehouder Prevoo)

  • Vergunningen
Samenstelling Statencommissie

Naam

Fractie/functie

Mart Bosch

Voorzitter

Johan Geraats

CDA, commissielid

Rudy Tegels

CDA, commissielid

Jeu Titulaer

CDA, commissielid

Maud Hermans

CDA, commissielid

Lei Hermans

PVV, commissielid (plv. voorzitter)

Robert Housmans

PVV, commissielid

Hans van Soest

PVV, commissielid

John Kusters

SP, commissielid

Huub Quaedflieg

SP, commissielid

Bram Schaminée

SP, commissielid

Anton Kirkels

VVD, commissielid

Erik Koppe

VVD, commissielid

Jan van de Ven

D66, commissielid

Hans van Wageningen

D66, commissielid

Aleida Berghorst

PvdA, commissielid

Tirza Houben

PvdA, commissielid

Carla Brugman-Rustenburg

GroenLinks, commissielid

Henk van der Linden

50PLUS, commissielid

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren, commissielid

Jos van Rey

Volkspartij Limburg, commissielid

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Leonie van Birgelen

Commissiegriffier

Nellie Steeghs

Commissiemedewerker