Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid


De Statencommissie behandelt onderwerpen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid.

De Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid behandelt de volgende onderwerpen:

M. van Gaans-Gijbels:

  • Energie & Duurzaamheid & Duurzaam Thuis
  • Rijksinfrastructuur (incl. Railagenda)
  • Mobiliteit w.o. BO MIRT & Slim, veilig, duurzaam (SVD)
  • Fiets
  • Verkeersveiligheid
  • Openbaar Vervoer
  • Provinciale wegen

G. Gabriëls:

  • Milieu

S. Satijn:

  • Afval & recycling circulaire economie

Allen:

  • Vergunningverlening
Samenstelling Statencommissie
Naam Fractie/functie
Leonie van Birgelen-Droog commissiegriffier
Ceryl van Oppen commissiemedewerker