Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid


De Statencommissie behandelt onderwerpen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid.

De Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid behandelt de volgende onderwerpen:

  • Rijksinfrastructuur
  • Openbaar Vervoer
  • Waterketenbeleid/waterschappen
  • Waterveiligheid

(portefeuillehouder Mackus)

  • Provinciale wegen (Buitenring, N280 en N266/N275, PVVP)
  • Verkeersveiligheid
  • Duurzaamheid i.r.t. LEKTA
  • Milieu

(portefeuillehouder Geurts)

  • Duurzaamheid i.r.t. klimaatakkoord en internationaal

(portefeuillehouder Van den Akker)

Samenstelling Statencommissie

Naam

Fractie/functie

Mart Bosch

Voorzitter

Johan Geraats

CDA, commissielid

Rudy Tegels

CDA, commissielid

Jeu Titulaer

CDA, commissielid

Maud Schenk-Hermans

CDA, commissielid

Lei Hermans

PVV, commissielid (plv. voorzitter)

Robert Housmans

PVV, commissielid

Hans van Soest

PVV, commissielid

Tom Baars

SP, commissielid

Peter Visser

SP, commissielid

Math Voncken

SP, commissielid

Anton Kirkels

VVD, commissielid

Jack van Oppen

VVD, commissielid

Jan van de Ven

D66, commissielid

Hans van Wageningen

D66, commissielid

Aleida Berghorst

PvdA, commissielid

Tirza Houben

PvdA, commissielid

Wim Janssen GroenLinks, commissielid

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren, commissielid

Jos van Rey

Volkspartij Limburg, commissielid

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Edwin Bus Fractie Bus, commissielid

Leonie van Birgelen

Commissiegriffier

Nellie Steeghs

Commissiemedewerker