Statencommissie voor Cultuur en Samenleving


De Statencommissie behandelt onderwerpen op het gebied van cultuur en samenleving.

De Statencommissie voor Cultuur en Samenleving behandelt de volgende onderwerpen:

S. Satijn:

 • Arbeidsmarkt
 • Onderwijs
 • Toerisme en recreatie
 • Bibliotheekwerk en laaggeletterdheid

M. van Toorenburg:

 • Cultuur (incl. MECC)
 • Sport
 • Sociale agenda (incl. Jeugdfonds)
 • Maatschappelijke organisaties
 • Integratie
 • Media
 • Veiligheid (sociale veiligheid)
 • Schutterijwezen
 • Seniorenbeleid
 • Zorg
 • Brede welvaart en Post-Corona

G. Gabriëls:

 • Erfgoed, archeologie en monumenten

A. Roest:

 • Subsidies/algemeen

Allen:

 • Burgerparticipatie
samenstelling statencommissie
Naam Fractie/functie

Guido Steinbusch

Josée Schulkens

commissiegriffier

commissiemedewerker