Statencommissie voor Cultuur en Samenleving


De Statencommissie behandelt onderwerpen op het gebied van cultuur en samenleving.

De Statencommissie voor Cultuur en Samenleving behandelt de volgende onderwerpen:

  • Cultuur en erfgoed
  • Sport
  • Maatschappelijke organisaties

(portefeuillehouder Koopmans)

  • Mediabeleid
  • Subsidies
  • Archeologie
  • Sociale agenda en zorg

(portefeuillehouder Teunissen)

  • Leefbaarheid en sociale veiligheid

(portefeuillehouder Geurts)

  • Burgerparticipatie

(portefeuillehouder Bovens)

  • Monumentenzorg

(portefeuillehouder Mackus)

samenstelling statencommissie

Naam

Fractie/functie

Herman Nijskens

Voorzitter

Maud Schenk-Hermans

CDA, commissielid

Hennie Nillisen-van Lammeren

CDA, commissielid

Mariska Werrij-Wetzels

CDA, commissielid

Frans Heldens

CDA, commissielid

Niek van der Loo

PVV, commissielid

Daryl Pfoster

PVV, commissielid (plv. voorzitter)

Boudewijn Simons

PVV, commissielid

Yolanda Claessens-Schepers

SP, commissielid

Math Voncken

SP, commissielid

Angelique Weingarten

SP, commissielid

Anton Kirkels

VVD, commissielid

Dries Lodewijks

VVD, commissielid

Wilma van Dommelen

D66, commissielid

Jan van de Ven

D66, commissielid

Peter van Dijk

PvdA, commissielid

Tirza Houben

PvdA, commissielid

Andy Rossel

GroenLinks, commissielid

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren, commissielid

Jos van Rey

Volkspartij Limburg, commissielid

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Edwin Bus

Fractie Bus, commissielid

Robin Reichrath Commissiegriffier
Josée Schulkens Commissiemedewerker