Statencommissie voor Cultuur en Samenleving


De Statencommissie behandelt onderwerpen op het gebied van cultuur en samenleving.

De Statencommissie voor Cultuur en Samenleving behandelt de volgende onderwerpen:

 • Cultuur en erfgoed
 • Sport

(portefeuillehouder Koopmans)

 • Mediabeleid
 • Subsidies
 • Archeologie

(portefeuillehouder Teunissen)

 • Sociale agenda
 • Leefbaarheid en sociale veiligheid
 • Monitoring 3 decentralisaties
 • Burgerparticipatie
 • Maatschappelijke organisaties

(portefeuillehouder Van Rijnsbergen)

 • Demografie

(portefeuillehouder Prevoo)

 • Monumentenzorg

(portefeuillehouder Mackus)

samenstelling statencommissie

Naam

Fractie/functie

Erik Koppe

Voorzitter

Maud Hermans

CDA, commissielid

Hennie Nillisen-van Lammeren

CDA, commissielid

Mariska Werrij-Wetzels

CDA, commissielid

Max Ruiters

CDA, commissielid

Willem Dierks

PVV, commissielid

Niek van der Loo

PVV, commissielid

Daryl Pfoster

PVV, commissielid (plv. voorzitter)

Yolanda Claessens-Schepers

SP, commissielid

Chris Schilders

SP, commissielid

Math Voncken

SP, commissielid

Anton Kirkels

VVD, commissielid

Herman Nijskens

VVD, commissielid

Wilma van Dommelen

D66, commissielid

Jan van de Ven

D66, commissielid

Peter van Dijk

PvdA, commissielid

Tirza Houben

PvdA, commissielid

Andy Rossel

GroenLinks, commissielid

Henk van der Linden

50PLUS, commissielid

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren, commissielid

Jos van Rey

Volkspartij Limburg, commissielid

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Esther Schoenmakers

Commissiegriffier

Josee Schulkens

Commissiemedewerker