Algemene Vergadering (AV) Interprovinciaal Overleg (IPO)


De Algemene Vergadering (AV) IPO bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door de Provinciale Staten van alle provincies: 2 Statenleden per provincie.

De AV voert de governancerol binnen de vereniging uit. De AV benoemt het bestuur en keurt de Meerjarenagenda en de Jaarplannen evenals het Jaarverslag en de Jaarrekening van het IPO (Interprovinciaal Overleg) goed.

AV IPO kent jaarlijks 2 vergaderingen en een IPO-congres. De ontwikkelingen worden (voor- en na) besproken in de Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur.

Link naar website IPO: http://www.ipo.nl/

leden AV IPO:

Jacques Michél Bloi (VVD)
Duncan Zeedzen (BBB)