Gedraging van Provincie, klacht


Samenvatting

Vindt u dat er niet serieus naar u is geluisterd door de Provincie Limburg? Of dat u verkeerd bent geïnformeerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Provincie.

Toelichting

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Provincie Limburg. Meestal gaat het om gedrag van een bestuurder of ambtenaar. Een reden kan zijn dat u vindt dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of dat u verkeerd of helemaal niet bent geïnformeerd.

Uiteraard doen bestuurders en medewerkers van de Provincie Limburg hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Helaas is het niet altijd te voorkomen dat u desondanks ontevreden bent over de wijze waarop u behandeld bent. In deze gevallen heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De Provincie Limburg neemt alle klachten serieus en zal elke klacht zorgvuldig afhandelen. Alleen op deze manier kan de Provincie Limburg immers leren van eventuele gemaakte fouten.

Het wettelijk kader bij de afhandeling van klachten door bestuursorganen wordt gevormd door hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Onderdelen van hoofdstuk 9 Awb komen in onderstaande vragen en antwoorden aan de orde. Het betreft echter geen uitputtende beschrijving van dit hoofdstuk.