Verdiepingsonderzoeken (VDO) per gemeente


De Provincie onderzoekt vanaf 2006 de financiën van elke Limburgse gemeente een keer in de vier jaar met een verdiepingsonderzoek (VDO). Op basis van het onderzoeksrapport besluiten Gedeputeerde Staten (GS) of de gemeente voor de volgende vier jaar het lichte, repressieve, toezicht kan krijgen. Soms stellen GS hier voorwaarden bij. Hieronder vindt u de resultaten en rapporten vanaf 2016.

Resultaten en rapporten

2019. Verdiepingsonderzoeken Noord-Limburgse gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray

 • Op basis van de onderzoeken concludeert de Provincie Limburg dat alle onderzochte gemeenten tot en met 2022 repressief toezicht krijgen. Dat is de lichtste vorm van toezicht.
 • Gennep en Mook en Middelaar hebben voor het meerjarig repressief toezicht wel een voorwaarde van Gedeputeerde Staten gekregen. Bij Gennep is een voorwaarde geformuleerd voor de instandhouding van de kapitaalgoederen gebouwen. De financiële consequenties van het beheerplan voor gebouwen inclusief de binnensportaccommodaties moeten uiterlijk in de begroting 2021 zijn verwerkt, maar bij voorkeur eerder. Mook en Middelaar moet na vaststelling van de begroting 2020 laten zien dat de begroting 2020 en ten minste de jaarschijven 2021 en 2022 van de meerjarenraming 2021-2023 een structureel en reëel evenwicht of overschot hebben.

Bekijk de VDO onderzoeksrapporten 2019

2018. Verdiepingsonderzoeken Maastricht en de 5 Heuvellandgemeenten; Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

 • Op basis van de onderzoeken concludeert de Provincie als toezichthouder dat alle onderzochte gemeenten hun financiële huishouding dusdanig op orde hebben dat de 6 onderzochte gemeenten tot en met 2021 de meest lichte vorm van toezicht, het repressieve toezicht krijgen.
 • In verband met een fors tekort in de begroting 2018 is voor Gulpen-Wittem als voorwaarde gesteld dat de begroting 2019 en ten minste de jaarschijven 2020 en 2021 van de meerjarenraming 2020-2022 een structureel evenwicht of overschot laten zien.
 • De gemeente Meerssen heeft twee voorwaarden meegekregen. Bij de eerste voorwaarde moet eind 2018 het beleidsplan voor wegen worden vastgesteld. Dan moet ook inzichtelijk worden gemaakt hoe het achterstallig onderhoud binnen vier jaar wordt ingelopen. Bij de tweede voorwaarde moeten, uiterlijk bij de begroting 2020, de lasten voor onderhoud en investeringen van alle gemeenschapshuizen, sportaccommodaties en overige gemeentelijke gebouwen verwerkt worden conform de dan vastgestelde plannen. Hierbij moet ook inzichtelijk worden gemaakt hoe het achterstallig onderhoud binnen vier jaar wordt ingelopen.

Bekijk de VDO onderzoeksrapporten 2018

2017. Financiële positie en functie onderzocht van Midden-Limburgse gemeenten: Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert

 • Op basis van de onderzoeken concludeert de Provincie dat alle onderzochte gemeenten tot en met 2020 repressief toezicht krijgen. Dat is de lichtste vorm van toezicht.
 • Roerdalen heeft als voorwaarde dat de gemeente moet zorgen voor een structureel en reëel sluitende begroting 2018, inclusief meerjarenraming (ten minste tot en met 2020). De volledige voorwaarden vindt u hieronder in het rapport.

Bekijk de VDO onderzoeksrapporten 2017

2016. Financieel toezicht op afstand na verdiepingsonderzoeken voor gemeenten in Westelijke Mijnstreek: Beek, Sittard-Geleen en Stein

 • Op basis van de onderzoeken concludeert de Provincie dat alle onderzochte gemeenten tot en met 2019 repressief toezicht krijgen. Dat is de lichtste vorm van toezicht.
 • Sittard-Geleen kreeg onder meer als voorwaarde dat, na vaststelling van de begroting 2017, ten minste de jaren 2018 en 2019 een structureel en reëel evenwicht moeten laten zien. De volledige voorwaarden vindt u hieronder in het rapport.

Bekijk de VDO onderzoeksrapporten, na toezicht op afstand, 2016

2016. Verdiepingsonderzoeken gemeenten Parkstad: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal

 • Op basis van de onderzoeken concludeert de Provincie Limburg dat alle onderzochte gemeenten tot en met 2019 repressief toezicht krijgen. Dat is de lichtste vorm van toezicht.
 • Brunssum, Kerkrade en Landgraaf hebben onder meer als voorwaarde dat, na vaststelling van de begroting 2017, ten minste de jaren 2017-2019 een structureel en reëel evenwicht moeten laten zien. De volledige voorwaarden vindt u hieronder in het rapport.

Bekijk de VDO onderzoeksrapporten 2016