Kostenvergoedingen Gedeputeerde Staten


De commissaris van de Koning en gedeputeerden krijgen een salaris. Daarnaast ontvangen ze een vergoeding voor de kosten die ze maken voor hun werk.

De commissaris van de Koning en gedeputeerden mogen de onkosten die ze maken voor hun werk declareren. De uitgebreide regels hiervoor zijn samengevat in het document ‘Declaraties en creditcarduitgaven’.

Voor de administratie en controle van de declaraties gelden ook voorschriften.