Samen zorgen voor een toekomstbestendig elektriciteitsnet in Limburg

10 april 2024

Om heel Zuid-Limburg, inclusief Chemelot, van elektriciteit te kunnen blijven voorzien, moet er een nieuw hoogspanningsstation worden gebouwd in Graetheide met een capaciteit van 380.000 volt (380kV). Daarnaast moet de bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide worden versterkt. Op dit moment start de Provincie Limburg, op verzoek van netbeheerder TenneT, een ruimtelijke procedure om de werkzaamheden versneld uit te kunnen voeren. Dit is nodig om zowel bestaande als nieuwe huishoudens van elektriciteit te kunnen blijven voorzien en om ervoor te zorgen dat zowel gebouwen als industrieën verder kunnen verduurzamen.

Versnellen

Het versnellen van het proces is nodig, omdat steeds meer consumenten elektrisch rijden, elektrisch verwarmen en koken en omdat bedrijven en industrieën ook overstappen van fossiele brandstoffen op elektriciteit. Bovendien wekken zowel bedrijven als consumenten steeds meer groene stroom op met behulp van windmolens en zonnepanelen. Op veel plaatsen is het elektriciteitsnet inmiddels ‘vol’. Om aan de wens van huishoudens en ondernemers tegemoet te kunnen komen, moet de capaciteit van het elektriciteitsnet minimaal verdubbeld worden.

Ruimtelijke procedure

Provincie Limburg heeft in afstemming met de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Sittard-Geleen, het bevoegd gezag overgenomen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om versneld aan de slag te kunnen gaan en daarmee ruimte te creëren op een druk elektriciteitsnet.

Provincie Limburg start nu op verzoek van TenneT een ruimtelijke procedure om de genoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De Provincie Limburg coördineert de besluitvorming en is verantwoordelijk voor het te nemen projectbesluit. Met de publicatie van de ‘Kennisgeving Voornemen en Participatie’ op 24 april 2024 begint de procedure voor de opwaardering van de hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide en de bouw van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation. Dit beoogde, nieuwe hoogspanningsstation is een belangrijk knooppunt in het landelijke 380.000 volt netwerk én voor de onderliggende elektriciteitsnetten met een lagere spanning. De inspraakperiode loopt van 25 april tot en met 5 juni 2024.

Inspraak

Provincie Limburg en TenneT vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan deze plannen, om zo tot een beter project te komen. Daarom worden burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen uitgenodigd om mee te denken. Dat kan door een reactie te geven op dit voornemen. Dit kan via de pagina 'Energienetwerk'. Op 13, 14 en 15 mei 2024 vinden er respectievelijk in Maasbracht, Echt-Susteren en Sittard-Geleen informatiebijeenkomsten plaats.

Passende energiemix met een passend netwerk

Het vinden van een nieuwe, passende energiemix (een combinatie van verschillende bronnen en dragers van energie, zoals elektriciteit, aardwarmte, groen gas) en het bouwen van het netwerk hiervoor is voor Limburg een grote uitdaging. Want bijna elke oplossing vraagt ook ruimte. Ruimte in onze omgeving. Ook waar die ruimte al krap is. Dat vraagt om keuzes die soms ingrijpend zijn voor de omgeving. Keuzes die misschien niet door iedereen als de beste keuze voor de eigen situatie worden gezien.

Maar op lange, en ook op korte termijn, leveren alle maatregelen vooral ook voordelen op. Nieuwbouwprojecten kunnen worden aangesloten. Inwoners kunnen (nog meer) overstappen op bijvoorbeeld elektrisch rijden. Bedrijven kunnen door een nieuwe aansluiting verder met hun duurzaamheidsplannen of uitbreidingen. Dit heeft gunstige gevolgen voor onze arbeidsmarkt en banen worden behouden. De uitstoot gaat omlaag. Op de lange termijn wordt onze leefomgeving schoner. Dit is positief voor onze natuurgebieden en voor alle Limburgers.

Informatie

Algemene informatie over het dit project is te vinden op TenneT. Via die website kunnen eveneens vragen worden gesteld.