Energienetwerk


Voornemen en Participatie Verzwaring 150 naar 380 kV-hoogspanningsverbinding Maasbracht-Graetheide

Netbeheerder TenneT heeft de Provincie Limburg gevraagd een ruimtelijke procedure te starten voor de verzwaring van het elektriciteitsnet tussen Maasbracht en Graetheide. De Provincie Limburg coördineert de besluitvorming en is bevoegd gezag voor het te nemen projectbesluit. Met de publicatie van de ‘Kennisgeving Voornemen en Participatie’ begint de ruimtelijke procedure voor de opwaardering van de hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide en de bouw van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation.

Verzwaren

De 380 kV hoogspanningsverbinding Maasbracht - Graetheide is de verbinding via hoogspanningsmasten die zeer belangrijk is voor het verzwaren van het elektriciteitsnet. In Graetheide is een nieuw elektriciteitsstation gepland en de hoogspanningskabels richting de Clauscentrale in Maasbracht worden vervangen. Deze verbinding zorgt ervoor dat heel Zuid-Limburg (inclusief Chemelot) van elektriciteit kan blijven worden voorzien.

Duurzame energie

Duurzame energie komt vaak in de vorm van elektriciteit. We gaan daarom de komende jaren steeds meer elektriciteit gebruiken voor de energie die we thuis, onderweg en in bedrijven nodig hebben. Hiervoor moet ook steeds meer elektriciteit opgewekt en getransporteerd worden van bijvoorbeeld een energiecentrale of zonne- of windpark naar onze woningen, bedrijven of laadpalen voor onze auto’s.

Een passende energiemix met een passend netwerk

Het vinden van een nieuwe, passende energiemix (een combinatie van verschillende bronnen en dragers van energie) en het bouwen van het netwerk hiervoor is voor Limburg een grote uitdaging. Want bijna elke oplossing vraagt ook ruimte. Ruimte in onze omgeving. Ook waar die ruimte al krap is. Dat vraagt om keuzes die soms ingrijpend zijn voor de omgeving. Keuzes die misschien niet door iedereen als de beste keuze voor de eigen situatie worden gezien.

Maar op lange, en ook op korte termijn, leveren alle maatregelen vooral ook voordelen op. Nieuwbouwprojecten kunnen worden aangesloten. Inwoners kunnen (nog meer) overstappen op bijvoorbeeld elektrisch rijden. Bedrijven kunnen door een nieuwe aansluiting verder met hun duurzaamheidsplannen of uitbreidingen. Dit heeft gunstige gevolgen voor onze arbeidsmarkt en banen worden behouden. De uitstoot gaat omlaag. Op de lange termijn wordt onze leefomgeving schoner. Dit is positief voor onze natuurgebieden en voor alle Limburgers.

Participatie

Provincie Limburg en TenneT vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan deze plannen, om zo tot een beter project te komen. Daarom nodigen wij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen uit om mee te denken. Dat kan door een reactie te geven op dit voornemen. Andere mogelijkheden om mee te denken en te praten vindt u vanaf 25 april 2024 terug in het Voornemen en Voorstel Participatieplan dat in de rechterkolom van deze webpagina staat.
De inspraakperiode is van 25 april tot en met 5 juni 2024.

Inloopbijeenkomsten

Op 13, 14 en 15 mei a.s. vinden er inloopbijeenkomsten plaats. U bent van harte welkom!

  • Maandag 13 mei 2024 van 16.00 - 17.30 uur en van 19.00-21.00 uur in Baekerhoes, Kerkstraat 1, 6051 JG Maasbracht.
  • Dinsdag 14 mei 2024 van 19.00 - 21.00 uur in Hotel Restaurant de Roosterhoeve, Hoekstraat 29, 6116 AW Roosteren.
  • Woensdag 15 mei 2024 van 19.00 - 21.00 uur bij Hotel van der Valk Stein-Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond.

Informatie

Algemene informatie over het project vindt u op de website van Tennet. Via die website kunt u ook vragen stellen die het project aangaan. Informatie over het Voornemen en Voorstel Participatieplan leest u in de kolom 'Zie ook' op deze pagina.