Zesde ronde Woningbouwimpuls: 1.361 nieuwbouwwoningen in Limburg

13 juni 2024

Landelijk krijgen 48 projecten uit 39 gemeenten en twee regio’s een bijdrage uit de zesde ronde van de Woningbouwimpuls. De plannen zijn goed voor de versnelde realisatie van 28.828 woningen, waarvan 72% in de categorie ‘betaalbaar’ valt. Dit zijn woningen in de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen voor starters en mensen met lage- en middeninkomens. Voor de zomer krijgen afgewezen projecten nog een tweede kans.

Meer kleinschalige projecten

De zesde ronde leverde een recordaantal aanvragen op: 60 gemeenten dienden 75 projecten in. De 48 projecten die geld krijgen, zijn verdeeld over het hele land. Een flink aantal kleinere en middelgrote gemeenten vroeg een bijdrage aan, mogelijk gemaakt door de verlaging van de minimale projectomvang van vijfhonderd naar tweehonderd woningen. De belangstelling hiervoor was groot: 38 aanvragen gingen over projecten met minder dan vijfhonderd woningen. Meer dan de helft van deze aanvragers krijgt een bijdrage en veertien gemeenten krijgen zelfs voor het eerst een toekenning. Van de 27 toegekende aanvragen voor projecten met minder dan vijfhonderd woningen, is 75% betaalbare nieuwbouw voor starters en middeninkomens. Zo helpt de Woningbouwimpuls ook bij de leefbaarheid in kleine(re) dorpen en steden. Ook twee regio-overstijgende initiatieven krijgen een bijdrage.

Projecten in Limburg

Waar mogelijk heeft de Provincie Limburg gemeenten ondersteund. Meerdere Limburgse gemeenten hebben een kansrijke aanvraag ingediend. Met de zesde tranche zijn voor gemeente Stein 270 woningen gemoeid, Horst aan de Maas 264 en Heerlen 514 woningen. Stadsregio Parkstad Limburg diende een aanvraag in namens zes verschillende gemeenten, waarmee 313 woningen gebouwd gaan worden. In totaal is er dus steun voor 1.361 nieuwbouwwoningen. Lees er meer over in het nieuwsbericht 'Woningbouwimpuls voor gemeentelijke initiatieven' van 14 maart.

Herkansing

De zesde aanvraagronde is voorlopig de laatste ronde van de Woningbouwimpuls. Mede daarom was er een herkansing voor gemeenten van wie de aanvraag deze ronde is afgewezen. Tot eind mei konden ze hun aanvraag nog één keer aanpassen en opnieuw indienen. Voor de zomer wordt bekend welke projecten alsnog een bijdrage krijgen. Hiervoor blijft een budget van 123 miljoen euro beschikbaar.