Woningbouwimpuls voor gemeentelijke initiatieven

14 maart 2024

In de Woondeal Limburg hebben we onze woningbouwambities tot 2030 vastgelegd. Het is belangrijk dat er genoeg betaalbare woningen zijn die aansluiten bij de woonwensen van woningzoekenden. Het Rijk helpt en stimuleert gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars hierbij, bijvoorbeeld met de Woningbouwimpuls (WBI). Als Provincie willen we gemeenten ondersteunen om tot kansrijke aanvragen te komen voor de WBI. Daarom hebben we Metafoor ingehuurd om gemeenten te ondersteunen bij hun aanvragen.

Het opstellen van een subsidieaanvraag is arbeidsintensief. Als het voor een gemeente niet duidelijk is of het project kansrijk is om goedgekeurd te worden door het Rijk, dan kunnen ze hulp inschakelen. Metafoor gaat met gemeenten rond de tafel en werkt aanvragen die nog in de kinderschoenen staan op, zodat ze rijp zijn om in te dienen.

Proces

De gemeente kan een digitaal overleg aanvragen met Metafoor om het plan te presenteren en te bespreken. Naar aanleiding van dit overleg krijgt de gemeente één van de drie adviezen: het plan kan door, het is een kansrijk project, maar het vergt nog enkele aanpassingen, of het project is niet kansrijk.

Metafoor helpt de gemeente bij advies 1 en 2, totdat alle documentatie compleet is om te worden ingediend bij het Rijk. Zo kan bijvoorbeeld de hulp van een planeconoom worden ingevlogen. De Provincie Limburg geeft ondersteuningsverklaringen af voor alle bij aanvragen die bij de Provincie Limburg bekend zijn. Parkstad Limburg en vier Limburgse gemeenten en zijn dit traject inmiddels ingegaan: Horst aan de Maas, Nederweert, Heerlen en Stein.

Uitdagingen

Bij het formuleren van een goed plan komt heel wat kijken. Zo is het bundelen van diverse kleine plannen om de ondergrens van tweehonderd woningen te halen niet altijd eenvoudig. Hiervoor is een goede onderbouwing nodig. Waar de ondergrens dan eindelijk wordt bereikt, is de realisatietermijn vaak lang, soms tot wel tien jaar.

Voorwaarden

Bij de Woningbouwimpuls gaat om het toevoegen van woningen aan de bestaande woningvoorraad. Sloop van bestaande woningen en hiervoor een nieuwe woning bouwen, telt niet als extra woningen. En als de gemeenteraad al akkoord heeft gegeven op een publiek financieel tekort, wordt het niet meer als een publiek tekort gezien.

Capaciteit

Gemeenten hebben vaak te weinig capaciteit om de aanvraag te formuleren, vandaar dat Metafoor hen hierbij helpt. De plannen hebben soms nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden, en daar gaat het natuurlijk wel om. Door de inzet van Metafoor worden gemeenten in ieder geval geholpen bij het indienen en opwaarderen van hun plannen.