Panorama Zuid-Limburg vastgesteld

4 oktober 2023

Het afgelopen jaar is binnen Panorama Zuid-Limburg samen met stakeholders en inwoners van Zuid-Limburg gekeken hoe dit deel van de provincie er in de toekomst moet uitzien. Wat we zeker moeten behouden, en waar het beter kan.

Er is voor Zuid-Limburg een sterke behoefte om voor al deze transities en opgaven te onderzoeken welke ruimtelijke impact zij hebben, hoe dit mogelijk samen past en waar de ruimtelijke impact mogelijk botst. Daarom hebben de Provincie Limburg, het Rijk, de Stadsregio Parkstad Limburg en diverse Zuid-Limburgse gemeenten samengewerkt aan een ontwerpend onderzoek met als titel ‘Panorama Zuid-Limburg’. Het einddocument van dit ontwerpend onderzoek is ook als PDF te downloaden.

Woonopgave

Ruimte is schaars en voor allerlei zaken nodig, zoals de energietransitie. Panorama Zuid-Limburg werpt ook een blik op de woningbouwopgave in Zuid-Limburg. Er wordt gekeken waar in het stedelijk gebied nog kan worden gebouwd, maar ook hoe de kleine kernen leefbaar blijven. En waar houden we bufferzones aan in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, zodat dit karakteristieke gebied blijft zoals het is en het aantrekkelijk wonen en leven blijft in deze regio. Wat de daadwerkelijke ruimteclaims gaan zijn, wordt in een later stadium bekeken en is maatwerk.

Informatie

Meer informatie over het hele proces rondom Panorama Zuid-Limburg is te vinden op de pagina Panorama Zuid-Limburg.

De bredere context waarin dit plaatsvindt is het Ruimtelijk Voorstel dat alle provincies moeten indienen bij het Rijk. Meer informatie hierover en de contourennota is te lezen op de pagina Regie op ruimteclaims.