Grondwaterstanden in Limburg nu direct te zien

31 oktober 2023

Sinds kort zijn de meetgegevens voor grondwater direct beschikbaar op de website van de Provincie Limburg. Recente en historische meetgegevens zijn per locatie in grafieken beschikbaar.

De Provincie monitort in heel Limburg het grondwater. Afhankelijk van het doel wordt de kwantiteit, kwaliteit of beide gemeten. De metingen zijn bedoeld om te kijken hoe het met het grondwater gesteld is en of beleid effect heeft. Ook monitoren we om aan de landelijke (en wettelijke) verplichtingen te kunnen voldoen, mede in verband met de rapportages aan het Rijk en Europa.

Meetnetten

In Limburg kennen we meerdere meetnetten. Het mijnwatermeetnet is het meest bijzondere meetnet, waar we het stijgende water in de oude mijngangen meten. Het belangrijkste meetnet is het primair meetnet dat heel Limburg beslaat. Daarnaast zijn er verschillende projectmeetnetten, die met apart doel in een begrensd gebeid zijn opgezet. Sinds kort zijn de meetgegeven van het Primair meetnet (268 meetpunten), het Mijnwatermeetnet (18 meetpunten) en het projectmeetnet Ooijen Wanssum (8 meetpunten) direct beschikbaar op de website van de Provincie Limburg. Recente en historische meetgegevens zijn per locatie in grafieken beschikbaar.

Tevens zijn er links naar sites waar informatie over de waterkwaliteit en de waterstanden in het oppervlaktewater te vinden is. Bekijk alle informatie op de pagina ‘Grondwatermonitoring’.