Grondwatermonitoring


De provincie monitort in heel Limburg het grondwater. Afhankelijk van het doel meten we kwantiteit, kwaliteit of beide. We meten om te zien wat er buiten gebeurt. En om te zien of ons beleid effect heeft. We gebruiken de metingen om ons beleid te evalueren en om de beleidscirkel te sluiten. Maar we monitoren ook om aan de landelijke (onze wettelijke) verplichtingen te kunnen voldoen, mede in verband met de rapportages aan Rijk en Europa. In Limburg kennen we in ieder geval één bijzonder meetnet. Het mijnwatermeetnet, waar we het stijgende water in de oude mijngangen meten. Het belangrijkste meetnet is het primair meetnet dat heel Limburg beslaat.

Grondwaterstanden in Limburg

De gemeten grondwaterstanden van de meetpunten van het Primair Meetnet, het Mijnwatermeetnet en het meetnet Ooijen-Wanssum kunnen worden geraadpleegd via https://app.viewenvision.nl/limburg.

Grondwaterkwaliteit

Op dit moment wordt de data van de bestrijdingsmiddelen en de nieuwe opkomende stoffen (bv. geneesmiddelen) in zowel grondwater als oppervlakte water binnen het stroomgebied Maas (data van Noord-Brabant en Limburg) ontsloten via www.brabantinzicht.nl.

De gegevens over de grondwaterkwaliteit zijn te vinden op www.waterkwaliteitsportaal.nl

Waterstanden in beken en rivieren

De waterstanden in de Limburgse beken en rivieren zijn te vinden op de website www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/kaarten-meetgegevens.