N595 Wittem: Terugblik klankbordgroep en bestuurlijk overleg

3 juni 2024

Na de oproep voor deelname aan de klankbordgroep hebben 23 geïnteresseerden zich opgegeven. De afgelopen maanden zijn er al diverse bijeenkomsten geweest met de klankbordgroep.

Tijdens de bijeenkomsten zijn de zorgen en opmerkingen van de deelnemers besproken. Ook heeft een externe verkeerskundige enkele verkeerskundige vraagstukken nader toegelicht. De gemaakte opmerkingen hebben we getoetst om zeker te weten dat we ze goed hebben begrepen. Met deze opmerkingen is een landschapsontwerper aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot een aangepast ontwerp dat vooral impact heeft op de parkeerplaats in Wittem. Het ontwerp is door de klankbordgroep overwegend positief ontvangen. De overige openstaande opmerkingen worden verder onderzocht en waar mogelijk verwerkt in het ontwerp.

In gesprek met bestuurders

Vanuit de klankbordgroep was er behoefte om met de bestuurders van de gemeente Gulpen-Wittem en de Provincie Limburg te spreken over het participatieproces. Een afvaardiging van de klankbordgroep heeft onlangs met wethouder Franssen en gedeputeerde Kuntzelaers gesproken over het proces en enkele bezwaren op het oorspronkelijke ontwerp. De bestuurders hebben hierbij aangegeven hoe zij het proces hebben beleefd en waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn.