N595 Wittem: Planvormingsfase

9 november 2023

Momenteel is het projectteam bezig met het selecteren van een nieuw ingenieursbureau welke ons gaat ondersteunen bij de verdere planvoorbereiding.

Deze selectie wordt begin januari 2024 afgerond met de contractering van een ingenieursbureau. Daarna wordt het huidige ontwerp verder uitgewerkt en aanvullende onderzoeken uitgevoerd.

Klankbordgroep

Hierin wordt ook de omgeving betrokken door middel van het formeren van een klankbordgroep. Met deze klankbordgroep zal het verder uitgewerkte ontwerp besproken worden. Een aantal mensen hebben zich al aangemeld tijdens de informatieavond in september of per mail. Geïnteresseerden voor deze klankbordgroep kunnen zich aanmelden via N595WittemerAllee@prvlimburg.nl. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep. Binnenkort worden de uitnodigingen hiervoor verstuurd.