N270 Via Venray: Werkzaamheden aan kabels en leidingen

8 april 2024

Voor de uitvoering van het project is het noodzakelijk dat ondergrondse kabels en leidingen binnen het projectgebied verlegd worden naast het nieuwe wegprofiel. De werkzaamheden worden in samenspraak met de netbeheerders ingepland en door de netbeheerders zelf uitgevoerd.

Voor het project N270 ViaVenray worden diverse wegen verbreed en verlegd, rotondes omgebouwd tot kruising met verkeerslichten, en wordt een nieuwe aansluiting op de A73 gerealiseerd. In de ondergrond binnen het projectgebied liggen veel verschillende kabels en leidingen. Zo liggen er in het gebied elektriciteitskabels met laagspanning en middenspanning, gasleidingen lage druk en hoge druk, waterleidingen en afvalwatertransportleidingen, en diverse datakabels. Door de werkzaamheden komen sommige van deze kabels en leidingen in de verbrede en verlegde wegen te liggen. Dit is niet toegestaan, want de netbeheerder moet altijd bij hun kabel of leiding kunnen als er een storing is. Daarom moeten we de kabels en leidingen die in de nieuwe wegen komen te liggen te verleggen.

Afspraken met netbeheerders

De Provincie Limburg heeft al voor de aanbesteding afspraken gemaakt met de netbeheerders over het project. Nadat het project in september gegund is aan Besix, ligt de coördinatie rondom kabels en leiding bij hen. Besix heeft het ontwerp van de Provincie Limburg, het zogenaamde Voorlopig Ontwerp, verdere uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Later wordt dit uitgewerkt tot een Uitvoerings Ontwerp. Op basis van het DO is een overzicht gemaakt welke kabels en leidingen verlegd moeten worden. Deze werkzaamheden worden in samenspraak met de netbeheerders ingepland en door de netbeheerders zelf uitgevoerd.