Help de eikelmuis met heggen en bomen. Gratis hulp en advies over aanplantregeling

27 juni 2024

Wilt u nieuwe aanplant realiseren om het leefgebied voor de eikelmuis te vergroten? En bent u particulier, agrariër, een bedrijf, terreinbeherende organisatie, overheid, andere grondeigenaar, of pachter? Dan kunt u hulp krijgen als u gebruikmaakt van de aanplantregeling. Zowel advies over de aanplant als hulp bij de financieringsmogelijkheden.

Informatiemarkt

Op dinsdag 2 juli en maandag 29 juli organiseert Omniverde voor geïnteresseerde grondeigenaren en -gebruikers twee informatieavonden: 'Hulp en advies bij gebruikmaken van de aanplantregeling in het Geulgebied regio Margraten en Gronsveld'. De informatieavonden vinden plaats in het Streekmuseum van Grueles aan de Kampweg 37 in Gronsveld.

Verbinding van leefgebieden door nieuwe aanplant

Om de leefgebieden van de eikelmuis uit te breiden en te optimaliseren, heeft de Provincie Limburg aan OmniVerde opdracht gegeven om nieuwe aanplant te realiseren. Door grootschalige aanplant van heggen, struweel en hoogstamboomgaarden worden de huidige leefgebieden van de eikelmuis in Limburg met elkaar verbonden. Het streven is om een groot deel van het vroegere leefgebied te herstellen. Dat is niet alleen goed voor de eikelmuis. Bijzondere soorten zoals de wilde kat en geelbuikvuurpad profiteren ook van deze maatregelen. Bovendien leveren de inrichtingsmaatregelen een aantrekkelijk landschap op met een grotere biodiversiteit.

Woont u buiten het gebied van deze aanplantregeling?

De aanplantregeling is beschikbaar voor grondeigenaren en -gebruikers die heggen, struweel en bomen willen planten tussen de A2 aan de westzijde, Margraten aan de oostzijde, de Geul en de Belgische grens. Gemeenten, waterschap, stichtingen of verenigingen die buiten het gebied van deze aanplantregeling landschapselementen willen realiseren kunnen gebruik maken van de regeling Landschapselementen en Voedselbossen 2023-2024 van de Provincie Limburg.