DBC: Natuurlijke lozing oppervlaktewater

15 april 2024

Voor het nagaan van uitstroom van verontreinigingen naar en in de Maas, Natuurlijke Lozing Oppervlaktewater (NLO) genoemd, zijn in afstemming met Rijkswaterstaat aanvullende peilbuizen geplaatst en is een monitoringsprogramma gestart. Door Rijkswaterstaat is een onderzoeksprogramma van het Maaswater zelf opgezet en gelijktijdig in uitvoering.

Uit de resultaten tot op heden blijkt dat, gelijk aan voorgaande jaren, alleen ammonium en sulfaat tot in verhoogde gehalten voorkomen in het grondwater nabij de Maas. Hierbij lijkt ammonium, vooralsnog op basis van een beoordeling als puntlozing, niet aan de toetsingswaarde te voldoen. Het onderzoek hiervoor loop dit jaar (2024) nog door.

Alle overige onderzochte stoffen variëren tussen 'niet' tot 'matig verhoogde' gehaltes en hiervoor is geen aanvullend onderzoek noodzakelijk. Er lijkt sprake te zijn van stabiele concentraties. De vervolgaanpak voor ammonium is met Rijkswaterstaat afgestemd.