DBC: Katalysatorberging

15 april 2024

De Katalysatorberging is een geïsoleerd, voormalig bufferbassin waarin in het verleden afgewerkt katalysatormateriaal uit bedrijfsprocessen is geborgen.

In juni 1991 heeft de oplevering van de isolatie van de Katalysatorberging plaatsgevonden en sindsdien worden de isolatiemaatregelen beheerd en gecontroleerd. Net als de Mauritsdeponie vindt sinds juni 2022 de beheersing en controle van de Katalysatorberging plaats conform het Beheers- en Controle Plan (BCP), dat onderdeel is van Duurzaam Bodembeer Chemelot.

Uit de monitoringsgegevens over 2023 blijkt dat bovenstrooms, benedenstrooms en onder de Katalysatorberging - net zoals in de voorgaande jaren - geen noemenswaardig verhoogde concentraties zijn gemeten. Vastgesteld is dat de isolerende werking naar behoren functioneert en er is geen sprake van effect van de Katalysatorberging naar buiten toe.