DBC: Grondwater- en stoftransportmodel

15 april 2024

Voor het Chemelot-terrein en de directe omgeving is een dynamisch grondwater- en stoftransportmodel ontwikkeld. Met het model kan de verplaatsing van de historische grondwaterverontreinigingen vanaf het Chemelot-terrein naar het Maasdal worden berekend.

Momenteel worden prognoses van de verspreiding over de periode van 2020 tot 2050 berekend, uitgaande van verschillende scenario’s met onder andere invloed van hoge en lage waterstanden. Door de berekende prognoses te vergelijken met de werkelijke monitoringsresultaten, kunnen de voorspellingen worden geoptimaliseerd. Verwacht wordt dat monitoring deels niet meer nodig zal zijn. Ook kan blijken waar juist een aanpassing nodig is en eventueel op tijd noodzakelijke maatregelen ingezet dienen te worden.