DBC: Grondverzet en grondstromen

15 april 2024

Er is een nieuw beheer- en meldingssysteem ingevoerd voor grondverzet en beheer van grondstromen van en op het Chemelot-terrein.

In afstemming met de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD-ZL, de handhavende instantie) is dit systeem geëvalueerd, bijgesteld en goedgekeurd.