DBC: Aanvullend onderzoek humane risico’s

15 april 2024

Ter plaatse en direct nabij drie gebouwen waar sprake was van een potentieel risico, als gevolg van uitdamping van verontreinigde bodemlucht, is binnen-luchtonderzoek en/of aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd.

Uit de resultaten is gebleken dat géén sprake is van humane risico’s als gevolg van aanwezige verontreiniging in de grond. Als advies is opgenomen: bij nieuwe ontwikkelingen op de site van gebouwen met een verblijfruimte, dient te worden beoordeeld of sprake is van risico’s als gevolg van de aanwezigheid van vluchtige stoffen. Indien hier sprake van is, dienen maatregelen te worden genomen.