Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2022-2023 (vervallen)


De Provincie Limburg wil zoveel mogelijk monumenten voor de toekomst behouden zodat ook toekomstige generaties kunnen opgroeien met en genieten van de rijke Limburgse geschiedenis. Daarom willen we de monumenten die dringend gerestaureerd moeten worden ondersteunen zodat eveneens een toekomstige economische, toeristische of maatschappelijke functie is gegarandeerd. Voor de restauratieprojecten is de maatschappelijke inbedding van belang voor honorering.

De restauratieregeling 2022-2023 kent nieuwe voorwaarden. Het maximale subsidie percentage is 30% en de maximale subsidie € 300.000. Nieuwe criteria zijn: het vertellen van het verhaal van het monument én het betrekken van de lokale gemeenschap. Met toepassing van deze twee criteria willen wij alleen projecten ondersteunen die maatschappelijke ingebed zijn. Daar waar monumenten door hun gebruik aantoonbaar openbaar toegankelijkheid (zie begripsomschrijving in de regeling) zijn geldt een verhoogd subsidiepercentage (40%) en maximaal subsidiebedrag (€ 400.000). Hiermee willen we zoveel mogelijk Limburgers en bezoekers laten genieten van het monument. Tenslotte dient het monument na voltooiing van de restauratie een duurzame economische, toeristische en/of maatschappelijke functie te hebben.

Voor wie

Eigenaren van een monument met een aangetoonde urgente restauratieopgave.

Waarvoor

De regeling is gericht op de restauratie van monumenten waarbij sprake is van een urgente restauratieopgave met als oogmerk dat de cultuurhistorische waarde van het monument behouden blijft. Hierbij is ook van belang het betrekken van de lokale gemeenschap en het vertellen van het verhaal van het monument in zijn omgeving.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.