Subsidie Archeologie (Nadere subsidieregels archeologie) (vervallen)


Voor wie

Organisaties (zoals bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen etc.).

Waarvoor

  • Archeologische verhalen, vondsten en kennis aanbieden aan een breed publiek.
  • Nieuwe archeologische vondsten uit Limburg aan de samenleving laten zien.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.