Subsidie Erfgoedinnovatie (Nadere subsidieregels Erfgoedinnovatie 2017 – 2019) (vervallen)


Voor wie

Voor organisaties zoals bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen en bedrijven. Ook voor zzp’ers als zij kunnen aantonen de afgelopen drie jaar professioneel gewerkt te hebben in of met de erfgoedsector. Deze subsidie is niet voor schutterijen en daaraan verwante organisaties; er is een aparte subsidieregeling voor schutterijen.

Waarvoor

Voor activiteiten die op een innovatieve manier ons immateriële erfgoed beter zichtbaar maken voor een breed publiek. Het moet daarbij gaan om een innovatieve aanpak waarbij de krachten worden gebundeld. Er moet over de grenzen van het eigen werkveld verbinding worden gelegd met andere sectoren.

De subsidie is niet bedoeld voor de kernactiviteiten van organisaties die al meerjarige reguliere subsidie krijgen van de Provincie Limburg.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.