Limburg helpt


De ellende in het oosten van Europa raakt ons allemaal in het hart. Veel mensen hebben (nood)hulp nodig. Wereldwijd zetten landen, bedrijven en hulporganisaties zich hiervoor in. U kunt ook zelf op verschillende manieren helpen. Op deze pagina vindt u informatie over hulp bieden, hulp vragen en andere thema’s rondom de inval in Oekraïne. Hier leest u ook bij welke organisaties u terecht kunt.

Rijksoverheid

Meer informatie over de Russische inval in Oekraïne, antwoorden op veelgestelde vragen en praktische informatie voor Nederlanders in Oekraïne vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Informatie over de opvang van vluchtelingen in de veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeenten in deze regio leest u op de website van Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Nederland maakt zich op voor grootschalige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Veiligheidsregio Zuid-Limburg bereidt dit samen met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten voor. Meer informatie vindt u op de website van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Ik wil huisvesting aanbieden. Hoe doe ik dat?

VluchtelingenWerk geeft aan wat de mogelijkheden zijn als u zelf huisvesting aan vluchtelingen wilt aanbieden. Tevens informatie over het aanbieden van een logeerplek en hoe u er een eigen initiatief kunt aanmelden.

U kunt tevens opvang aanbieden via Takecarebnb. Deze organisatie regelt vraag en aanbod voor logeerplekken, in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Informeer u goed wanneer u vluchtelingen wilt opvangen.

Voor het aanbod van grootschalige locaties kunt u contact opnemen met uw veiligheidsregio of gemeente. Zij zijn momenteel, samen met gemeentes, verantwoordelijk voor de inrichting van de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen.

Ik wil spullen doneren. Waar kan ik die naartoe brengen?

Spullen doneren voor vluchtelingen kan via het platform van VluchtelingenWerk Nederland. Hier vindt u een overzicht van initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen. En informatie over het doneren van spullen. Ook kunt u er een eigen initiatief aanmelden.

RefugeeHelp

Deze gezamenlijke website beantwoordt vragen van Oekraïense vluchtelingen en helpers. Het is online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

https://www.refugeehelp.nl

WhatsApp-hulplijn Oekraïens en Engels

De mensen die Oekraïne ontvlucht zijn, hebben bij aankomst in Nederland vaak geen idee waar zij terecht kunnen voor hulp. Zij spreken de taal niet en kennen de weg niet. Via de WhatsApp-hulplijn kunnen mensen vragen stellen in het Oekraïens en Engels. Vrijwilligers beantwoorden die vragen in de taal waarin de vragen binnenkomen. Waar het Rode Kruis zelf niet kan helpen, worden mensen doorverwezen naar gespecialiseerde instanties.

Met vragen in het Oekraïens en Engels kunnen mensen terecht op 06 48 15 80 53.

Informatielijn Oekraïne voor Nederlandstaligen

Mensen die in het Nederlands hulp willen vragen of bieden, kunnen terecht bij de Nederlandstalige ‘Informatielijn Oekraïne’. Ze kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met vragen over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden.

De Informatielijn Oekraïne is op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar via 070 4455888.