Einstein Telescope


Einstein heeft gelijk! Zwaartekrachtsgolven bestaan. De theorie, die kenden we al 100 jaar. Nu hebben we ook het bewijs. Op 14 september 2015 zijn zwaartekrachtsgolven voor het eerst waargenomen.  De ontdekking van zwaartekrachtsgolven vraagt om een nieuwe meetfaciliteit die deze golven extreem nauwkeurig waarneemt: de Einstein Telescope. Op 14 april 2022 heeft het Rijk besloten om met bijna een miljard euro uit het Nationaal Groeifonds een enorme impuls te geven aan de kansen om de Einstein Telescope naar Zuid-Limburg te halen.

Tot 2015 konden natuur- en sterrenkundigen het heelal alleen bekijken door naar radiogolven, licht of straling te kijken. Met de eerste waarneming van zwaartekrachtsgolven in 2015 kunnen we het heelal op een geheel nieuwe wijze bestuderen. Maar met zwaartekrachtsgolven kunnen we de trillingen in de ruimte en tijd zelf waarnemen. Zo kunnen we meer leren over de onontdekte donkere delen van het heelal, en zelfs voor het eerst terugkijken tot vlak na de oerknal.

Wat is de Einstein Telescope?

Einstein Telescope is een ondergronds meetstation gebaseerd op een beproefde, stille, veilige en schone techniek. Einstein Telescope meet minstens tien maal nauwkeuriger dan met de huidige detectoren ooit mogelijk zal zijn.

Einstein Telescope naar Limburg?

Het puntje van Zuid-Limburg is vanwege de unieke bodemkwaliteiten, samen met het aangrenzende België en Duitsland, één van de kandidaten om de Einstein Telescoop te huisvesten. Niet alleen vanwege de rust en de stabiele bodem. Maar ook vanwege het sterke ecosysteem van kennisinstellingen en hightech bedrijven.

Lees meer over de locatie op https://www.einsteintelescope.nl/waarom-zuid-limburg/.

Zuid-Limburg heeft de kwaliteiten om de Einstein Telescoop te huisvesten en zal daarmee enorm profiteren van de grote wetenschappelijke, economische en maatschappelijke impact die dit met zich meebrengt. De komst van de Einstein Telescoop zal een impuls geven aan de regionale economie, omdat de miljarden aan Europese investeringen over een langere periode een drievoud aan economische toegevoegde waarde zullen opleveren. Verder levert de Einstein Telescoop naar schatting 500 directe en 1150 indirecte banen op, en legt het de basis om wetenschappelijk en technisch talent te ontwikkelen en betere kansen in Limburg en Nederland te bieden.

Onderzoekers, bedrijven en overheden in Nederland, België en Duitsland verkennen samen de mogelijkheden. Vanuit Nederland is NWO-Nikhef verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de science case. De Provincie Limburg ondersteunt NWO-Nikhef in het onderzoeken van de kansen voor deze vestigingslocatie. Rond 2024/2025 besluit een internationaal panel waar de Einstein Telescope wordt gebouwd.

Meer informatie over de Einstein Telescope is te vinden op https://www.einsteintelescope.nl/

Ka­bi­net om­armt plan­nen voor Ein­stein Te­le­sco­pe

Het kabinet kent 42 miljoen euro uit het Groeifonds toe aan de Einstein Telescope en reserveert bovendien 870 miljoen voor een toekomstige Nederlandse inbreng aan de bouw. Dat heeft de ministerraad op 14 april 2022 besloten op basis van het advies van de Adviescommissie van het Nationaal Groeifonds. Met dit besluit geeft het kabinet een enorme impuls aan de Nederlandse wetenschap en aan de brede ontwikkeling van de Zuid-Limburgse grensregio.