Einstein Telescope


Einstein heeft gelijk! Zwaartekrachtsgolven bestaan. De theorie, die kenden we al 100 jaar. Nu hebben we ook het bewijs. Op 14 september 2015 zijn zwaartekrachtsgolven voor het eerst waargenomen.  De ontdekking van zwaartekrachtsgolven vraagt om een nieuwe meetfaciliteit die deze golven extreem nauwkeurig waarneemt: de Einstein Telescope.

Einstein Telescope is een ondergronds meetstation gebaseerd op een beproefde, stille, veilige en schone techniek. Einstein Telescope meet minstens tien maal nauwkeuriger dan met de huidige detectoren ooit mogelijk zal zijn.

Provincie Limburg en Einstein Telescope

De Provincie Limburg ziet Einstein Telescope als een strategische kans. Vanuit Nederland is NWO-Nikhef verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de science case. Einstein Telescope is opgenomen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Daarin is ook opgenomen dat Einstein Telescope mogelijk gevestigd zal worden in de grensregio Zuid-Limburg. De Zuid-Limburgse grensregio is één van de regio’s binnen Europa is die in beeld is voor de vestiging van de Einstein Telescope (https://www.einsteintelescope.nl/waarom-zuid-limburg/).

De Provincie Limburg ondersteunt NWO-Nikhef in het onderzoeken van de kansen voor deze vestigingslocatie. Wij doen dit in goed overleg met NWO-Nikhef en de Rijksoverheid. Een locatiekeuze is vooralsnog voorzien rond 2022. Ondertussen werken we met de partners aan het opzetten van een wetenschappelijk instituut met als standplaats in Zuid-Limburg.

Meer informatie over de Einstein Telescope is te vinden op https://www.einsteintelescope.nl/


het_gelijk_van_einstein