Waardenetwerken


Voor onze natuur en voedselvoorziening is een gezond bodem- en watersysteem cruciaal. Reden waarom de provincie Limburg innovaties stimuleert die bijdragen aan optimale benutting van nutriënten en minder af- en uitspoeling van nitraat. In het kader van ons Provinciaal Waterplan 2016-2021 hebben we dat onder andere gedaan door zogenaamde waardenetwerken te ondersteunen.

Binnen deze waardenetwerken hebben groepen melkveehouders en akkerbouwers in totaal elf veelbelovende innovaties getest in hun praktijk. Hierbij werden ze ondersteund door landbouwadviseurs. De resultaten van verschillende netwerken zijn veelbelovend en laten zien dat een betere benutting van stikstof en minder uitspoeling van nitraat mogelijk is.

De inzichten van de elf waardenetwerken vinden wij zó waardevol dat we ze graag breder beschikbaar stellen. De belangrijkste hebben we daarom in een brochure ‘Waardenetwerken’ opgenomen. In de brochure vindt u naast een kort overzicht van het waardenetwerk en de resultaten en inzichten van het netwerk ook contactinformatie voor het geval u meer wil weten.

Bovendien komt u in deze brochure een aantal ondernemers tegen die over hun ervaringen vertellen in de vorm van een korte video.

Naast de digitale brochure is ook een PDF formaat beschikbaar.