Gebiedsdossiers drinkwaterwinning


De Provincie Limburg vindt het belangrijk het drinkwater goed te beschermen. We willen weten welke risico’s er nu en in de toekomst zijn voor de kwaliteit van ons water. Daarom hebben we in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg afgesproken dat we zogenaamde ‘Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen’ samenstellen.

Uit de gebiedsdossiers blijkt welke maatregelen wenselijk zijn en wie deze het beste kan uitvoeren. Gemeenten, drinkwaterbedrijf en het Waterschap Limburg hebben deze gebiedsdossiers gemaakt onder regie van de Provincie.

Uitwerking maatregelen

De gewenste maatregelen zijn uitgewerkt in het Provinciaal Waterplan 2016-2021. Sommige worden inmiddels uitgevoerd, zoals de aanpak van bodemverontreiniging. Andere zijn opgenomen in het algemene beleid van de Provincie. Bijvoorbeeld maatregelen die helpen om problemen vroegtijdig aan het licht te brengen. En de aanpak van problemen door mest- en bestrijdingsmiddelen. Ook WML voert projecten uit zoals Duurzaam Schoon Grondwater en Praktijknetwerken. We gaan de komende jaren nog meer maatregelen uitvoeren.

Verdere inventarisatie van risico’s

We blijven met gemeenten mogelijke risico’s en maatregelen inventariseren, zoals:

  • grondwaterbescherming nog beter vastleggen in de gemeentelijke omgevingsplannen
  • mogelijke risico’s voor het grondwater bij bestrijding van rampen en/of calamiteiten
  • mogelijke risico’s door activiteiten (zoals evenementen) in grondwaterbeschermingsgebieden
  • controle van putten voor waterwinning die dichtbij bedrijfsinstallaties liggen
  • samen met WML en gemeenten beter communiceren met bewoners en bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden over specifieke activiteiten in die gebieden.

Ook willen we onderzoek doen naar:

  • risico’s van wegen in het Heuvelland die verhard zijn met zinkassen en zinkslakken (dit waren vroeger restproducten uit de zinkindustrie en werden toen gebruikt om wegen te verharden; ze bevatten zware metalen)
  • bestaande boorgaten die beschermende bodemlagen beïnvloeden
  • illegale boringen door aanleg van illegale bodemenergiesystemen
  • risico’s op lekkage bij diepe winningen van WML (dit onderzoek voert WML zelf uit).
Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen
Nr. Regio Naam dossier Winning Dossier link
1 Noord-Limburg Bergen Bergen Gebiedsdossier winning Bergen (pdf, 7 MB)
2 Noord-Limburg Mookerheide Mookerheide Gebiedsdossier winning Mookerheide (pdf, 7.2 MB)
3 Noord-Limburg Grubbenvorst Grubbenvorst Gebiedsdossier winning Grubbenvorst (pdf, 6.9 MB)
4 Noord-Limburg Breehei Breehei Gebiedsdossier winning Breehei (pdf, 6.1 MB)
5 Noord-Limburg Californië Californië Gebiedsdossier winning Californië (pdf, 6.2 MB)
6 Noord-Limburg Hanik Hanik Gebiedsdossier winning Hanik (pdf, 6.2 MB)
7 Noord-Limburg Groote Heide Groote Heide Gebiedsdossier winning Groote Heide (pdf, 6.5 MB)
8 Noord-Limburg Beegden Beegden Gebiedsdossier winning Beegden (pdf, 9.1 MB)
9 Venloschol Venloschol

Breehei

Grubbenvorst

Californië

Groote Heide

Hanik

Gebiedsdossier winning Venloschol (pdf, 3.8 MB)
10 Roerdalslenk Diepen winningen

Asselt

Heel-diep

Herten

Hoogveld

Hunsel

Ospel

Pey

Roosteren-diep

Susteren

Gebiedsdossier winning Diepen winningen (pdf, 20 MB)
11 Oppervlaktewater winningen Roosteren Roosteren Gebiedsdossier winning Roosteren (pdf, 5.7 MB)
12 Oppervlaktewater winningen Heel Heel Gebiedsdossier winning Heel (pdf, 4.8 MB)
13 Zuid-Limburg Schinveld Schinveld Gebiedsdossier winning Schinveld (pdf, 6.5 MB)
14 Zuid-Limburg Heer Vroendaal Heer Vroendaal Gebiedsdossier winning Heer Vroendaal (pdf, 6.7 MB)
15 Zuid-Limburg IJzeren Kuilen IJzeren Kuilen Gebiedsdossier winning IJzeren Kuilen (pdf, 7.3 MB)
16 Zuid-Limburg De Tombe De Tombe Gebiedsdossier winning De Tombe (pdf, 6.8 MB)
17 Zuid-Limburg Geulle Geulle Gebiedsdossier winning Geulle (pdf, 7.5 MB)
18 Zuid-Limburg Waterval Waterval Gebiedsdossier winning Waterval (pdf, 7.4 MB)
19 Zuid-Limburg Craubeek Craubeek Gebiedsdossier winning Craubeek (pdf, 6.6 MB)
20 Zuid-Limburg De Dommel De Dommel Gebiedsdossier winning De Dommel (pdf, 6.6 MB)
21 Zuid-Limburg Roodborn Roodborn Gebiedsdossier winning Roodborn (pdf, 7.3 MB)