Gebiedsdossiers drinkwaterwinning


De Provincie Limburg vindt het belangrijk het drinkwater goed te beschermen. We willen weten welke risico’s er nu en in de toekomst zijn voor de kwaliteit van ons water. Daarom hebben we in het Provinciaal Waterplan 2016-2021 afgesproken dat we zogenaamde tweede generatie ‘Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen’ opstellen.

Gemeenten, drinkwaterbedrijf en Waterschap Limburg hebben deze gebiedsdossiers en het uitvoeringsprogramma gemaakt onder regie van de Provincie. Uit de gebiedsdossiers blijkt welke maatregelen nodig zijn en wie deze het beste kan uitvoeren. Dit is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Gebiedsdossiers Limburg 2018.

Uitwerking maatregelen

Het uitvoeren van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma  is inmiddels opgepakt, zoals de aanpak van nutriënten en bestrijdingsmiddelen of de herijking van het beschermingsbeleid in waterwingebieden.

Belangrijk aandachtspunt, dat ook in het eerste generatie uitvoeringsprogramma is benoemd, is de bewustwording van het belang van een goede bescherming van ons drinkwater bij alle partijen die in een waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied actief zijn, zoals bewoners, agrariërs, bedrijven en recreanten.

Verdere inventarisatie van risico’s

We blijven met de stakeholders werken aan het beschermen van het grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening, door onder meer:

  • samen met WML en gemeenten beter te communiceren met bewoners en bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden over specifieke activiteiten in die gebieden;
  • de verkleining van risico’s voor het grondwater bij bestrijding van rampen en/of calamiteiten;
  • de aanpak van risico’s van activiteiten (zoals evenementen) in grondwaterbeschermingsgebieden;
  • inzicht te verkrijgen in de herkomst van allerlei antropogene stoffen in het grondwater en welke maatregelen mogelijk zijn om dat te verminderen.
Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen
Regio Naam dossier Winning Dossier link
Noord-Limburg Bergen Bergen Gebiedsdossier winning Bergen (pdf, 9.5 MB)
Noord-Limburg Mookerheide Mookerheide Gebiedsdossier winning Mookerheide (pdf, 9.8 MB)
Noord-Limburg Grubbenvorst Grubbenvorst Gebiedsdossier winning Grubbenvorst (pdf, 4.2 MB)
Noord-Limburg Breehei Breehei Gebiedsdossier winning Breehei (pdf, 9.5 MB)
Noord-Limburg Hanik Hanik Gebiedsdossier winning Hanik (pdf, 3.8 MB)
Noord-Limburg Groote Heide Groote Heide Gebiedsdossier winning Groote Heide (pdf, 4.3 MB)
Noord-Limburg Beegden Beegden Gebiedsdossier winning Beegden (pdf, 9.8 MB)
Venloschol Venloschol

Breehei

Grubbenvorst

Groote Heide

Hanik

Gebiedsdossier winning Venloschol (pdf, 8.8 MB)
Roerdalslenk Diepen winningen

Asselt

Heel-diep

Herten

Hoogveld

Hunsel

Ospel

Pey

Roosteren-diep

Susteren

Gebiedsdossier Roerdalslenk winningen (pdf, 8.7 MB)
Oppervlaktewater winningen Roosteren Roosteren Gebiedsdossier winning Roosteren (pdf, 10 MB)
Oppervlaktewater winningen Heel Heel Gebiedsdossier winning Heel (pdf, 9 MB)
Zuid-Limburg Schinveld Schinveld Gebiedsdossier winning Schinveld (pdf, 9.6 MB)
Zuid-Limburg Heer Vroendaal Heer Vroendaal Gebiedsdossier winning Heer Vroendaal (pdf, 10 MB)
Zuid-Limburg IJzeren Kuilen IJzeren Kuilen Gebiedsdossier winning IJzeren Kuilen (pdf, 11 MB)
Zuid-Limburg De Tombe De Tombe Gebiedsdossier winning De Tombe (pdf, 10 MB)
Zuid-Limburg Geulle Geulle Gebiedsdossier winning Geulle (pdf, 10 MB)
Zuid-Limburg Waterval Waterval Gebiedsdossier winning Waterval (pdf, 11 MB)
Zuid-Limburg Craubeek Craubeek Gebiedsdossier winning Craubeek (pdf, 10 MB)
Zuid-Limburg De Dommel De Dommel Gebiedsdossier winning De Dommel (pdf, 9.7 MB)
Zuid-Limburg Roodborn Roodborn Gebiedsdossier winning Roodborn (pdf, 10 MB)