Grensoverschrijdend Rivierpark Maasvallei


Het RivierPark Maasvallei is een grensoverschrijdend landschapspark met als kern de Maas en haar winterbed en de pittoreske Maasdorpjes langs de beide oevers van de Maas. Aan de Nederlandse zijde gaat het om het gebied tussen Maastricht en Wessem, aan de Belgische zijde van Neerharen tot Kessenich. De natuurbeheerders aan beide oevers van de Maas hanteren het uitgangspunt ‘loslaten waar het kan, ingrijpen waar het moet’. Het landschap wordt gevormd door de rivierdynamiek en de aanwezige grote grazers.

Het aantrekkelijke landschap is een belangrijke trekpleister voor toeristen om naar Limburg te komen. De unieke struinnatuur in het Rivierpark maakt dit tot een hoogwaardig natuurgebied en een nieuwe toeristische parel voor Limburg. Dit versterkt het toeristisch ecosysteem en het unieke landschap van Limburg en daardoor worden drukke natuurgebieden zoals het Heuvelland ontlast.

Het grensoverschrijdend samenwerkingsverband achter het gebied ‘RivierPark Maasvallei’ bestaat sinds 2015 uit gemeenten, provincies, natuurbeheerders en destinatieorganisaties (VVV’s) van beide Limburgen, en werkt samen met rivierbeheerders, grind- en landbouwactoren in de Maasvallei.

Samen werken zij aan de verdere (toeristische) ontwikkeling van het Rivierpark met als doel om het RivierPark tegen 2030 uit te laten groeien tot hét referentiegebied in de Benelux voor een klimaatbestendig, natuurrijk en aantrekkelijk rivierlandschap, dat volop beleefd wordt door bewoners en bezoekers.

Deze visie is vertaald naar drie ambities voor de toekomst:

  1. De basiskwaliteit van het gebied verder verhogen met aandacht voor natuur en biodiversiteit, ontsnippering en cultuurhistorie.
  2. De (natuur)beleving voor bewoners verhogen en ambassadeurschap van bewoners en bedrijven bevorderen.
  3. Grensoverschrijdend samenwerken en de kwaliteit van het gebied én de samenwerking uitdragen naar een breed publiek.

De drie ambities voor de toekomst zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma, dat loopt van 1 juni 2022 tot 31 december 2027.

Op 13 oktober 2023 is Rivierpark Maasvallei door de Vlaamse overheid officieel erkend als Landschapspark. Het Rivierpark Maasvallei maakt sinds juni 2023 ook deel uit van het project Grenzeloos Landschapstoerisme.