Melding gelegenheid bieden tot zwemmen en baden


Voor wie

Als u een publiek zwembad of natuurven wilt beginnen, dan moet u dat vooraf melden bij de Provincie. Ook een wijziging of uitbreiding van zwembad of natuurven moet u melden. Er is geen vergunning nodig voor het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden.

Waarvoor

De Omgevingswet bevat regels ter voorkoming van verdrinking, ter bescherming van de gezondheid en ter voorkoming van letsel van gebruikers van waterbassins. Deze regels gelden voor alle openbare zwembaden en andere soorten (aangelegde) badwaterbassins.

Het gaat om:

  1. badwaterbassin met gedesinfecteerd water
  2. zwemvijver
  3. badwaterbassin voor eenmalig gebruik
  4. overige badwaterbassins

De regels over het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden staan in hoofdstuk 15 van het Besluit activiteiten leefomgeving en in afdeling 3.3 van de Omgevingsverordening Limburg.