Sporttakplatforms


“De verantwoordelijkheid van de ontwikkeling van een sport ligt bij de sporttak zelf.” Dit heeft Provincie Limburg in haar uitvoeringsprogramma sport opgenomen. Maar hoe wordt dit eigenlijk georganiseerd in Limburg?

Er zijn drie niveaus van sporttakken die de Provincie Limburg financieel ondersteunt. Deze drie niveaus worden speerpunt-, kern- en kanssporten genoemd. Deze sporten verenigen zich in zogenaamde sporttakplatforms, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het sportbeleid. Sportverenigingen  en sportinstellingen hebben meer verantwoordelijkheid in de zaken die voorheen door de Provincie werden bepaald.

Speerpuntsporten

Kernsporten

Kanssporten