Expeditie Ruimte


‘Samen naar een nieuwe aanpak van Limburgse omgevingsvraagstukken’.  Dat was de slogan van het leertraject waarmee Provincie Limburg en partners in 2014 Expeditie Ruimte startte. Sinds die tijd hebben bestuurders en ambtenaren van (semi)overheden, ondernemers en adviseurs kennis met elkaar ontwikkeld en gedeeld.

Redenen om het leertraject in 2014 te starten waren de veranderende rollen tussen overheden en burgers, het belang van meer regionale samenwerking, en de komst van de nieuwe Omgevingswet. Dit vroeg om nieuwe vaardigheden rondom houding en gedrag.

Nu is samen werken en samen leren een gedeeld gedachtegoed. We werken immers samen aan Limburgse omgevingsvraagstukken. Door de inbreng van de deelnemers is Expeditie Ruimte nu doorgegroeid naar een digitale leeromgeving. Eén plek waar theorie en praktijk én vraag en aanbod elkaar vinden.