Stiltegebieden


De Provincie Limburg heeft gebieden aangewezen, waarin de normale geluiden van de natuur zo min mogelijk worden verstoord. We willen dat in deze gebieden het gemiddelde geluidsniveau niet hoger is dan 40 decibel, dat is te vergelijken met het geluid van vogels bij zonsopkomst. Stiltegebieden zijn belangrijk voor ons welzijn en het voortbestaan van sommige diersoorten.

Regels stiltegebieden

Het is niet de bedoeling mensen uit de stiltegebieden weg te houden. We willen graag dat bezoekers er juist kunnen genieten van de rust.

Wat mag er wel?

 • Rustig recreëren, wandelen en fietsen is toegestaan.
 • Soms zijn er geluiden die horen bij gewone werkzaamheden in stiltegebieden, zoals onderhoud aan groen of infrastructuur, of wanneer boeren machines gebruiken voor de teelt van gewassen. Deze geluiden zijn uitgezonderd van de verboden. Dat geldt ook als het gaat om een noodgeval.

Wat mag er niet?

In stiltegebieden mag u geen lawaai maken. Wat betekent dit?

 • Gemotoriseerd verkeer buiten de openbare wegen en terreinen is niet toegestaan, dus niet ‘off the road’.
 • Ook toertochten of wedstrijden met motorvoertuigen en bromfietsers (zoals Solex) zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van lawaaiige voorwerpen en apparaten dient u achterwege te laten. Denk daarbij aan:
  • motorisch aangedreven werktuigen;
  • muziekinstrumenten en andere geluidsapparaten;
  • omroepinstallaties, sirenes en hoorns;
  • knalapparatuur en vuurwerk;
  • modelboten en waterscooters.

Stiltegebieden op de kaart

De Provincie Limburg heeft 31 stiltegebieden aangewezen. Wilt u weten waar deze gebieden precies liggen, bekijk dan deze kaart met een overzicht van de stiltegebieden.
Stiltegebieden herkent u aan de blauwe stilteborden bij de ingang van de gebieden.

Toestemming aanvragen voor activiteiten met lawaai

Er gelden specifieke regels voor activiteiten met lawaai. Activiteiten die lawaai veroorzaken zijn verboden, maar soms kunnen ze met een omgevingsvergunning toch worden toegestaan. De regels zijn opgenomen in afdeling 6.3 van de Omgevingsverordening Limburg. In bijlage VI, onderdeel  B Regels voor activiteiten is vastgelegd op welke manier wordt omgegaan met aanvragen om een omgevingsvergunning in stiltegebieden.

Een ontheffing kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Meer informatie hierover leest u in het vergunningenloket.

Een klacht of melding

Waar regels gelden, kan het gebeuren dat bezoekers van de gebieden deze niet naleven. Merkt u een overtreding op, dan kunt u deze melden via het contactformulier 'Vraag, melding of klacht', of bij voortduring van de overtreding bellen met de milieuklachtentelefoon via 043 361 70 70.

Videoserie 'Limburgse stiltegebieden'