Stiltegebieden


De Provincie Limburg heeft gebieden aangewezen, waarin de normale geluiden van de natuur zo min mogelijk worden verstoord. We willen dat in deze gebieden het gemiddelde geluidsniveau niet hoger is dan 40 decibel, dat is te vergelijken met het geluid van vogels bij zonsopkomst. Stiltegebieden zijn belangrijk voor ons welzijn en het voortbestaan van sommige diersoorten.

Stiltegebieden op de kaart

De Provincie Limburg heeft 31 stiltegebieden benoemd. Wilt u weten waar deze gebieden precies liggen, kijk dan op de speciale kaart van het Provinciaal Omgevingsplan (POL viewer).

Stiltegebieden herkent u aan de blauwe stilteborden bij de ingang van de gebieden.

Herkenningsbord Stiltegebied

Spelregels stiltegebieden

Het is niet de bedoeling mensen uit de stiltegebieden weg te houden. We willen graag dat bezoekers er juist kunnen genieten van de rust.

Wat mag er wel?

  • Rustig recreëren, wandelen en fietsen zijn toegestaan.
  • Gemotoriseerd verkeer is alleen toegestaan op openbare wegen, dus niet ‘off the road’.
  • Voor café’s, restaurants, campings en dergelijke gelden de spelregels zoals afgesproken met de gemeente (Activiteitenbesluit, Omgevingsvergunning).
  • Soms zijn er geluiden die horen bij gewone werkzaamheden in stiltegebieden zoals het omzagen van bomen of boeren die machines gebruiken om hun land te bewerken. Deze geluiden zijn toegestaan.

Wat mag er niet?

  • In stiltegebieden mag u niets doen dat lawaai maakt, dus u mag er geen lawaaiige apparaten gebruiken.
  • Toertochten of wedstrijden met motorvoertuigen en bromfietsers (zoals Solex) zijn niet toegestaan.

Soms kunt u wel toestemming aanvragen voor activiteiten met lawaai.

Toestemming aanvragen voor activiteiten met lawaai

Er gelden specifieke spelregels voor activiteiten met lawaai. In het Toetsingskader voor ontheffingen in stiltegebieden (pdf, 2.1 MB) is vastgelegd op welke manier wordt omgegaan met verzoeken tot ontheffing in stiltegebieden.