Natuurcompensatie


Als u een activiteit organiseert in de zogenaamde Goudgroene natuurzone, Zilvergroene natuurzone, de Bronsgroene landschapszone of in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en deze activiteit tast de natuur- en landschapswaarden aan, dan moet u dat financieel of fysiek compenseren. Anders mag de activiteit niet doorgaan.

De voorwaarden die gelden bij verplichte natuurcompensatie vindt u in de Beleidsregel natuurcompensatie. In deze regel wordt verwezen naar de digitale kaart ‘Naaldbos zonder bijzondere natuurwaarden’. Deze kaart kunt u bekijken in de viewer Natuur en Landschap.

Planning

De Beleidsregel natuurcompensatie is een uitwerking van het natuurcompensatiebeleid dat is beschreven in: