Natuurcompensatie


Ingrepen in de Goudgroene natuurzone zijn in principe niet toegestaan tenzij wordt voldaan aan een aantal voorwaarden die staan beschreven in de Omgevingsverordening Limburg 2014. Natuurcompensatie is één van de voorwaarden.

Ingrepen in de Zilvergroene natuurzone, de Bronsgroene landschapszone of in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan die staan beschreven in de Omgevingsverordening Limburg 2014.

Als u een ingreep doet in de Goudgroene natuurzone, Zilvergroene natuurzone, de Bronsgroene landschapszone of in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en deze activiteit tast de natuur- en landschapswaarden aan, dan moet u dat financieel of fysiek compenseren. Anders kan de activiteit niet doorgaan.

De voorwaarden die gelden bij verplichte natuurcompensatie vindt u in de Beleidsregel natuurcompensatie. In deze regel wordt verwezen naar de digitale kaart ‘Naaldbos zonder bijzondere natuurwaarden’. Deze kaart kunt u bekijken in de viewer 'Natuur en Landschap'.

Planning

De Beleidsregel natuurcompensatie is een uitwerking van het natuurcompensatiebeleid dat is beschreven in: