Natuurcompensatie


Ingrepen in het Natuurnetwerk Limburg (voorheen: Goudgroene natuurzone) of de Groenblauwe mantel (voorheen: Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene landschapszone) zijn in principe niet toegestaan tenzij wordt voldaan aan een aantal voorwaarden die staan beschreven in de Omgevingsverordening Limburg.

Als u een ingreep doet in het Natuurnetwerk Limburg of de Groenblauwe mantel en deze activiteit tast de natuur- en landschapswaarden aan, dan moet u dat financieel of fysiek compenseren. Anders kan de activiteit niet doorgaan.

De regels over het Natuurnetwerk Limburg staan in paragraaf 8.1.2 van de Omgevingsverordening en de regels over de Groenblauwe mantel staan in afdeling 7.3.

De voorwaarden die gelden bij de wettelijk verplichte natuurcompensatie vindt u in bijlage IX bij de Omgevingsverordening Limburg. In deze bijlage wordt verwezen naar de digitale kaart ‘Naaldbos zonder bijzondere natuurwaarden’. Deze kaart kunt u bekijken in de viewer Natuur en Landschap.