Subsidie opvang en vervoer inheemse dieren 2021-2023 (Nadere subsidieregels opvang en vervoer zieke en gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren 2021-2023) (vervallen)


De provincie wil middels deze subsidieregeling financiële middelen beschikbaar stellen voor het ondersteunen van vervoer en opvang van zieke en gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren.

Voor wie

  • Rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen, bedrijven, gemeenten etc. die gewonde en/of zieke inheemse in het wild levende beschermde dieren, aangetroffen in de Nederlandse provincie Limburg, vervoeren ten behoeve van opvang in hoofdopvangcentra.
  • Rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen, bedrijven, gemeenten etc. die opvang bieden aan gewonde en/of zieke inheemse in het wild levende beschermde dieren, aangetroffen in de Nederlandse provincie Limburg, in een hoofdopvangcentrum.

Waarvoor

Doel van deze regeling is het vervoeren van en/of het verlenen van opvang aan, gewonde en/of zieke inheemse in het wild levende beschermde dieren, aangetroffen in de Nederlandse provincie Limburg.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.