Subsidie aanplant bomen in Limburg 2020 (Nadere subsidieregels aanplant bomen in Limburg 2020)


De Provincie Limburg wil, op een duurzame en technisch verantwoorde wijze, de aanplant stimuleren van zo veel mogelijk bomen op het grondgebied van de provincie Nederlands Limburg binnen een periode van 8 jaar ten behoeve van de bevordering van biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie.

Ieder initiatief dat het ambitieniveau ondersteunt wordt als waardevol beschouwd. Om meters te kunnen maken met het 1 miljoen bomenplan  en uit efficiency overwegingen is een drempelwaarde ingevoerd. Deze is gezet op minimaal € 25.000 voor het gevraagde provinciale subsidiebedrag. Kleinere initiatieven sluiten we niet uit, deze kunnen zich verzamelen bij de gemeenten en organisaties die het als één gebundelde aanvraag kunnen indienen. Het streven is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale en regionale kwekerijen, waarbij het van groot belang is dat het gecertificeerd en inheems plantmateriaal betreft.

Vanwege het aantal te verwachten verzoeken om informatie en gelet op de complexiteit van de materie en ermee samenhangende beleidsterreinen adviseren wij u om vóór het indienen van de subsidieaanvraag in overleg te gaan met de Provincie Limburg. U kunt het vooroverleg formulier invullen. Dit vindt u onder het kopje formulieren.

Indien u vragen heeft kunt u terecht bij 1miljoenbomenplan@prvlimburg.nl

Voor wie

Organisaties zoals de gemeenten, stichtingen, verenigingen etc.

Waarvoor

Minder CO2, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving en het verbeteren van de biodiversiteit.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.