Omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit


Voor wie

Wateronttrekkingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld: het oppompen van water uit grondwater of oppervlaktewater om er drinkwater van te maken. Of het gebruik van rivierwater voor koeling in een productieproces.

Waarvoor

U vraagt een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater of infiltreren van water aan wanneer het gaat om:

  • het onttrekken van meer dan 150.000 m3 grondwater per jaar voor industriële toepassing;
  • het meer dan 150.000 m3 water per jaar in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater bij een onttrekking van grondwater voor industriële toepassing;
  • het onttrekken van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening;
  • water in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater bij onttrekking van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening.

Voor andere onttrekkingen van grondwater kunt u zich wenden tot het waterschap.

Vooroverleg

U heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan het indienen van een definitieve vergunningaanvraag eerst een conceptverzoek (vooroverleg) via het omgevingsloket in te dienen of contact op te nemen met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving via tel. 043 389 99 99.