Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit bedrijven


Voor wie

Wilt u een bedrijf starten of uw bedrijfsactiviteiten veranderen of uitbreiden, of gaat u werkzaamheden uitvoeren in de omgeving, bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Bedrijven die grote schade aan het milieu kunnen veroorzaken hebben een omgevingsvergunning nodig. U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit nodig als uw bedrijf veel energie verbruikt, luchtvervuiling of overlast door geluid of stank kan veroorzaken.

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit zijn de gemeente, de Provincie of het Rijk verantwoordelijk. Als vuistregel kunt u aanhouden dat u bij de provincie voor de vergunning moet zijn in de volgende situaties: Het gaat om RIE-bedrijven. RIE staat voor Richtlijn Industriële Emissies (voorheen IPPC). Dat zijn bijvoorbeeld chemische fabrieken, energiecentrales, afvalverwerkers, huisvuilverbrandingsinstallaties of grote metaalproducenten. Het kan ook gaan om Seveso-inrichtingen. Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Waarvoor

De Omgevingswet stelt regels aan de (milieu)gevolgen die bedrijven veroorzaken. Uw bedrijf kan ook gevolgen voor de natuur hebben. Het behoud van beschermde gebieden en planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. Mogelijk dat u voor uw project dan ook een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit of een flora- en fauna-activiteit dient aan te vragen.

Vooroverleg

U heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan het indienen van een definitieve vergunningaanvraag eerst een conceptverzoek (vooroverleg) via het omgevingsloket in te dienen of contact op te nemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg via telefoonnummer 043 389 73 30.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck via het Omgevingsloket.

Uitvoerende instantie

Regionale Uitvoeringsdienst
Zuid-Limburg

E-mail: info@rudzl.nl
Telefoon: 043 389 73 30

Uitvoerende instantie

Regionale Uitvoeringsdienst 
Limburg-Noord

E-mail: info@rud­lim­burg­noord.nl
Telefoon: 0475 359 150